işaret

 

işaret

işaret ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(işa:ret), Arapça işāret

1. isim Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im:

      Noktalama işaretleri.

2. isim Belirti, gösterge, alamet.

3. isim El, yüz hareketleriyle gösterme:

      "Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor." - Refik Halit Karay

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

Anadolu'da sessiz ve sözsüz oyunlara verilen ad.

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

İngilizce: sign, Fransızca: signe, Almanca: Signal

İnsanlar arasında anlaşmayı görüşmeyi sağlayan bütün semboller.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

sign

işaret

Kelime Kökeni

Arapça şwr kökünden gelen işārat إشارة  "gösterme, sinyal, alamet, ipucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra شار  "gösterdi" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

"nişan, alamet" [ (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski