sınıf

 

sınıf

sınıf ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça ṣinf

1. isim Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri:

      Birinci sınıf öğrencileri.

2. isim Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.

3. isim Derslik.

4. isim Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri:

      "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi." - Necati Cumalı

5. isim, biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü:

      Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar.

6. isim, mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.

7. isim, toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas:

      "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi." - Reşat Nuri Güntekin

{tocify} $title={İçindekiler}

Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü - 1968

İngilizce: Class, Almanca: Klassement

Bir yumrukoyuncusunun o güne dek yaptığı karşılaşmalardaki başarısına göre girdiği derece.

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

İngilizce: class, Fransızca: classe, Almanca: Klasse

Bir topluluk içinde, birbirlerinden ekonomik ve toplumsal yönlerden ayrılan ve aralarında karşıtlıklar bulunan bölüklerden her biri. krş. altkültür, kültür alanı, altkültür alanı, yatay bölük.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

İngilizce: class, Fransızca: classe

1. Belli bir yerde toplanarak bir ya da birkaç öğretmenin gözetim ve yönetimi altında ders gören öğrenci kümesi. 2. Bir eğitim kurumuna aynı zamanda yazılan ve bu eğitim kurumunu aynı zamanda bitirmeleri beklenen öğrenci kümesi. 3. bk. derslik. 4. Kimi yönlerden birbirine benzeyen birtakım olay ya da gözlemler.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

İngilizce: classe, Fransızca: classe, Almanca: Klasse, Latin: classis

(Lat. classis = bölüm),1. karşılık: klasis: Canlıların sınıflandırılmalarında kullanılan bir terim olup takımların bir araya gelmesiyle meydana gelir, 2. karşılık: kast: Bazı böcek sosyetelerinde görülen ve belirli biçimlerde, ve belirli görevlere sahip birey toplulukları; işçi, er, kraliçe gibi.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

İngilizce: class, Fransızca: classe, Almanca: Klasse, Latin: classis

1. (Mantıkta) Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. 2. (Dirimbilimde) Dalların alt bölümü; her bir altbölüm kendi içinde öbeklere ayrılır. (Ör. Memeliler, kuşlar, balıklar vb.leri omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar.) 3. (Toplumbilimde): a. Aralarında ortak bir kültür ve yaşama düzeyi olan bireyler topluluğu, b. Toplumun yapısında aynı ekonomik koşullar ve ilişkilerle birbirine bağlı olan tabaka.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: class

1. Aynı sosyal ve iktisadi koşullara sahip bireylerden oluşan topluluk. 2. Marksist kuramda, üretim ilişkileri tarafından belirlenen üretici güçler.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: classe, Fransızca: classe, Almanca: Klasse, Latin: classis: bölüm

1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir taksonomik terim olup takımların bir araya gelmesiyle oluşur. Örnek: Pisces (Balıklar). 2. Bazı böcek sosyetelerinde görülen şekil farklılıkları olup belli bir görevi yapan birey toplulukları. İşçi, eş, kraliçe gibi. Klâsis.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

Latin: classis

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ve takımların bir araya gelmesiyle oluşan bir taksonomik grup, klas, klasis.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: class, Fransızca: classe, Almanca: Klasse, Diğer: AZ. sinif

1-Sezgisel anlamda, nesnelerden oluşan bir topluluk. 2-Neumann-Bernays-Gödel türünden aksiomatik sistemlerde temel tanımsız kavram.

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

bk. kelime sınıfı.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

class

sınıf

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: class

Canlıların sınıflandırmasında takımların bir araya gelmesiyle oluşturulan taksonomik grup.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: class

1. Bir eğitim kurumuna aynı zamanda kayıt edilen ve bu eğitim kurumunu aynı zamanda bitirmeleri beklenen öğrenci kümesi. 2. Belirli ölçülere göre ortak özellik taşıyan insan, nesne veya kavram kümesi, öbek.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: class, classis (Lat.)

Taksonomik sınıflandırmada yakın takımların topluluğu.

Kelime Kökeni

Arapça ṣnf kökünden gelen ṣinf صنف  "zümre, grup" sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

ṣınf "zümre, aşiret, grup, kategori" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

"esnaf loncası" [ (1600 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski