taharet

 

taharet

Tahâret, (Arapça: طهارة; Türkçe: "Temizlik"), İslam'da necaset denen maddi pisliklerle, hades denen hükmi pisliklerden temizlenme.

Taharetin belli başlı iki bölümü vardır. Birinci bölümü "hadesten taharet" (abdestsizlik, cünüplük, hayız ve nifas), ikinci bölümü "necasetten taharet"tir (maddi olan kir ve pis). Abdestsizlik, cünüplük, kadınlar için hayız, nifas ve istihaze durumları hükmi pislik sayılan hadesi oluşturur. Abdestsizlik durumundan kurtulmak abdest almakla (küçük temizlik), cünüplük, hayız ve nifas durumlarından kurtulmak boy abdesti (gusül, büyük temizlik) almakla sağlanır. Su bulunamaması durumunda hadesten taharet için teyemmüm uygulanır. Hades kişilerin davranışlarına bazı kısıtlamalar getirir ve bu nedenle taharet Müslümanlar için zorunlu (farz, vacib) temizlenme edimidir.

Mutasavvıflar maddi temizlikle birlikte manevi temizlik üzerinde de önemle dururlar. Buna göre temizliğin, bedenin cisimsel temizliği, organları kötü edimlerden temizliği, kalbin kötü duygulardan arınması, ruhun Tanrı dışındaki nesnelerden arınması olmak üzere dört derecesi vardır.

Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi dışkılama sonrası ideal temizliği (taharet) şöyle bildirmiştir:

...dışkılama sonrasında ilk temizliğin, gözle görünür bir kirlilik kalmayıncaya kadar yinelenerek her seferinde kuru temiz tuvalet kağıdıyla, daha sonra yine el değdirilmeden fışkıran suyla ya da ıslatılmış kâğıtla yapılması ve bölgenin tuvalet kağıdı ile kurulanarak temizliğin bitirilmesi en uygunudur. bu işlem bittiğinde eller mutlaka (aşağıda el temizliğinde anlatılan şekilde) etkili bir biçimde yıkanmalıdır. özellikle ellerde istenmeyen bir bulaşmanın olduğu durumlarda kullanılan musluk, sifon ya da kapı kolu ve benzeri bir yüzeye dokunmak gerekiyorsa, buralara doğrudan temas yerine tuvalet kağıdı kullanarak dokunmak, tuvalet kağıdının ruloda kalan bölümünü kirletmemek, hem daha sonra kendimizi hem de birlikte ortamı paylaştığımız insanları, dışkı ile bulaştırmamak açısından önemlidir.

taharet ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(taha:ret), Arapça ṭahāret

1. isim Temizlik, temiz olma.

2. isim Sidik ve dışkı yapıldıktan sonra suyla temizlenme.

3. isim, din bilgisi İslam dini inanışlarına uygun olarak yapılan temizlik.

Kelime Kökeni

Arapça ṭhr kökünden gelen ṭahārat طهارة  "temizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭahara طهر  "temizlendi, temiz idi" fiilinin masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

"temizlik" [ Tezkiret-ül Evliya (1341) : eger delü degülmise-idün taharetsüz ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski