teamül

 

teamül

teamül ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(tea:mül), Arapça teʿāmul

1. isim Bir yerde öteden beri olagelen davranış:

      "Ekseriya gelen ecnebiler ve Hristiyanlar teamül olarak ayrı bir yerde ve hürmeten ayakta durup ayini seyrederlerdi." - Asaf Halet Çelebi

2. isim, eskimiş, kimya Tepkime.

3. isim, eskimiş İş, davranış.

Kelime Kökeni

Arapça ˁml kökünden gelen taˁāmul تعامل  "ortaklaşa iş yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل  "iş yaptı" fiilinin tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için amel maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"birbiri ile alıp verişmek" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

teamül-i kadim "eski usul üzere iş yapma" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

"yapılageliş" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski