avarya

 

avarya

Avarya, deniz ticaretinde gemiye ya da yüke gelen zarar. Bu zarardan gemi ve yük sahiplerine veya onların sigortacılarına düşen pay.

Hukukta özellikle "müşterek avarya" kavramı içinde kullanılır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Müşterek avarya

Geminin fırtına gibi ani bir tehditle karşı karşıya kalması halinde, gemiden bazı yüklerin atılması gerekebilir. Bu durumda, atılan yük tüm gemiyi kurtaracağı için, yük sahipleri ve gemi sahibi, atılan yük kime ait olursa olsun, gemideki toplam kıymet içindeki paylarına göre sorumludur. Bu kişilerin nakliyat veya tekne sigortası olması halinde, onların yerine sigortacıları sorumlu olur.

Müşterek avarya kavramı, ani bir tehdit karşısında gemicilerin tereddüt etmeden hareket etmesini ve yapılan fedakârlığın adilâne biçimde bölüşülmesini sağlar.

Kavram, ilk olarak 1890'da York Antwerp Kuralları ile mevzuat halini almıştır. ABD şirketleri, kuralı 1949'da kabul etmiştir. Hukukçulara göre müşterek avaryanın üç unsuru vardır: 1. Ortak bir tehdit: Tekne, yük ve denizciler bu ortak tehditten etkilenmelidir. Tehdit yakın olmalı ve kaçınılmaz görünmelidir, öyle ki tek korunma yolu yükün bir kısmını feda etmek olmalıdır. 2. Tehdit edilen kıymetlerin bir kısmının, tehditten kaçınmak amacıyla istemli olarak atılması gereklidir. Böylece bütüne yönelen tehdit, bütünün bir kısmıyla sınırlandırılmış olmalıdır. 3. Bu girişim başarıya ulaşmış olmalıdır.

Hususi avarya

Müşterek avarya koşulları oluşmadan yapılan fedalar, sadece malın sahibi tarafından ödenir. Bu duruma hususi avarya adı verilir.

Nakliyat sigortası hasar incelemelerinde, avaryanın müşterek mi yoksa hususi mi olduğu önem taşır.

avarya ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(ava'rya), İtalyanca avaria

1. isim, ticaret Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar.

2. isim Çeşitli sebeplerle dayanıklılığını ve esnekliğini kaybetmiş yapağı ve yün.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: avarage

Gemide veya yükte, uluslararası deniz ticaret hukukunun içerdiği özel kuralların çiğnenmesi yüzünden ortaya çıkan maddi hasarlar ve olağanüstü giderler.

Kelime Kökeni

İtalyanca avaria sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

"(gemi) demir alıp yola çıkma" [ Evliya Çelebi, Seyahatname (1680 yılından önce) ]

"kazanç, özellikle kolay ve usulsüz kazanç" [ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1896) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski