vokal

 

vokal

vokal ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

vokal, -li (I)

Fransızca vocal

1. sıfat Sesle ilgili.

2. isim, müzik İyi işlenmiş, düzenlenmiş ses.

vokal, -li (II)

isim, dil bilgisi, Almanca Vokal

Ünlü.

Kelime Kökeni

Fransızca vocal "1. sese ilişkin, sessel, sesli, 2. dilbilgisinde sesli harf, 3. müzikte insan sesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince vocalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vox, voc- "insan sesi" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- "söylemek" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

"müzikte insan sesi" [ Akşam (gazete) (1923) : ...enstrümantal musikinin vokal musiki üzerindeki bariz ve muazzam tahakkümü... ]

"gramerde sesli" [ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi (1944) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski