avurt ünsüzü

 

avurt ünsüzü

avurt ünsüzü ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, dil bilgisi

Dil ucunun ön damağa veya art damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses: Dil, bel, el, dal, bal, al kelimelerindeki l ünsüzü gibi.

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü - 1972

İngilizce: laterale, Fransızca: consonne latérale, Almanca: Laterale, Seitenlaut

(Derleme.. avurt konsonu, avurtsu konson, yanak ünsüzü) Dil ucunun öndamağa veya artdamağa çarpmasından meydana gelen ve dilin yanlarından akan ses: Dil, bel, el, dal, bal, al sözcüklerindeki I ünsüzü gibi (bk. artavurt ünsüzü) .

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

İngilizce: laterale, Fransızca: consonne laterale, Almanca: Laterale, Seitenlaut

Dil ucunun dişlere veya diş etlerine dokunuşu sırasında, ciğerlerden gelen havanın ağız kanalını kapatan dilin iki yanından avurtlara çarparak çıkması ile oluşan yanak ünsüzü: al, dal, kalın, yalın, yol el, bel, sel, bilgi, gelin kelimelerindeki l ünsüzleri birer avurt ünsüzüdür. Bu ünsüz ön sıradan ince ünlülerle yaptığı birleşimlerde ön avurt, kalın ünlülerle yaptığı birleşimlerde art avurt ünsüzü niteliği taşır. bk. art avurt ünsüzü, ön avurt ünsüzü.

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu - 1997

Azerbaycan Türkçesi: damag samiti; Türkmen Türkçesi: gapdal ışgalaňlı çekimsiz; Gagauz Türkçesi:yandilli konson; Özbek Türkçesi: yόn tόvuş; Uygur Türkçesi: yan ünlük ~ (D. Uyg.) qovuz tavuşi;Tatar Türkçesi: yaňgı awaz ~ sonor awaz; Başkurt Türkçesi: urt tartınqıhı; Kmk: yan tutuk (awaz);Krç.-Malk.: uwurtlanı boluşlugu bla kuralgan kısık tawuş ~ uwurtlanı boluşlugu bla kuralgan tunakı tawuş; Nogay Türkçesi: uwırt tartıgı; Kazak Türkçesi: jak dıbısı ~ büyir dıbıs;Kırgız Türkçesi: kaptalçıl tıbış; Alt:: kelteylik tabış; Hakas Türkçesi: tîl hırindagı tapsag; Tuva Türkçesi: tılkıdıınıň ünü; Şor Türkçesi: til kırıymdagı ün; Rusça: bokovoy zvuk

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski