Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

kişi

Kişi ya da şahıs , akıl , ahlak , bilinç gibi özellikleri olan ve akrabalık , mülkiyet , yasal sorumluluk gibi kültürel…

eril

Eril (♂), canlı, sperm üreten fizyolojik bir biyolojik cinsiyet. Her sperm hücresi döllenme işlemi sırasında daha büyük b…

özne

Başlığın diğer anlamları için Özne (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Özne ya da fâil, bir cümlede yüklem ile bildiri…

paradigma

1960'lardan beri paradigma kelimesi bilimsel disiplinlere veya başka epistemolojik içerikteki düşünce kalıplarına gön…

anlamdaş

anlamdaş kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? sıfat, dil bilgisi Eş anlamlı .

eş anlamlı

eş anlamlı nedir sözlük anlamı ne? sıfat, dil bilgisi Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamda…

anlam kayması

anlam kayması nedir sözlük anlamı ne? isim, dil bilgisi Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamlarından ka…

anlam iyileşmesi

anlam iyileşmesi nedir sözlük anlamı ne? isim, dil bilgisi Kötü ve olumsuz anlamı olan bir kelimenin zamanla iyi anlam …

anlam genişlemesi

anlam genişlemesi nedir sözlük anlamı ne? isim, dil bilgisi Dar bir anlamda kullanılan bazı kelimelerdeki anlamın ilgil…

anlam değişmesi

anlam değişmesi nedir sözlük anlamı ne? isim, dil bilgisi Anlamın daralması, genişlemesi, kayması veya bayağılaşması: …

anlam daralması

anlam daralması nedir sözlük anlamı ne? isim, dil bilgisi Geniş kavramları olan bir kelimenin, bu kavramlar içinden tek…

anlam bayağılaşması

anlam bayağılaşması nedir sözlük anlamı ne? isim, dil bilgisi Anlam kötüleşmesi .

anlam kötüleşmesi

anlam kötüleşmesi nedir sözlük anlamı ne? isim, dil bilgisi Anlamı iyi ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya k…

anlam aykırılığı

anlam aykırılığı nedir sözlük anlamı ne? isim, dil bilgisi Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi.

analoji

analoji kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? (l ince okunur), Fransızca analogie 1. isim Benzeşim, benzeşme. 2…

çözümleme

çözümleme kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? 1. isim Çözümlemek işi:       "Ayağınızı denk alıp bu sorunu…

-anak / -enek

-anak / -enek eki Fiil köklerinden isim türeten ek. kes-enek, ol-anak, gör-enek, tut-anak, gel­enek

alıntı

alıntı kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? 1. isim, edebiyat Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış par…

-alım / -elim

-alım / -elim eki nedir sözlük anlamı ne? İstek kipinin çokluk 1. kişi eki: al-alım, gid-elim, başla-y-alım, bekle-y-eli…

-alı / -eli

-alı / -eli ekinin sözlük anlamı nedir? "...-den beri" anlamında zarf-fiil eki: al-alı, gid-eli, görme-y-eli v…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı