Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

sözlük

Çok ciltli Latince bir sözlük (Graz Üniversitesi Kütüphanesi'nden) Sözlük (Eski: Lügat ), bir dilin veya dillerin kel…

deyim

Deyim , dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı veya söz dizimi içinde belirten …

avurt ünsüzü

avurt ünsüzü ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, dil bilgisi Dil ucunun ön damağa veya art damağa çarpma…

cümle

Cümle veya tümce ; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı kelimeler dizisi. Çoğunlukla özne…

atasözü

Atasözü geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsene…

mazi

mazi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (ma:zi:), Arapça māżī 1. isim Geçmiş:       "Mazinin mefahirini…

ek

Ek , dilbilimde bir köke veya gövdeye eklenerek yeni bir kelime veya kelime biçimi oluşturmak için kullanılan biçimbirimdi…

çekim eki

Çekim ekleri , gerek isim soylu gerekse fiil soylu kelimelerin sonuna eklenerek cümle içinde diğer kelimelerle anlam bağla…

ek fiil

Ek-fiil veya ek-eylemler , Türkçede isim soylu kelimelerin sonuna gelerek yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca…

dilek kipi

Örnekler dinleyin (emir) okumalıyız (gereklilik) yazayım (istek) düşünsen (dilek-şart) Dilek kipleri veya tasarlama kiple…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı