baca

 

baca

Baca atık gaz sistemlerinde kullanılan duman, yakıt sonucu oluşan gaz gibi maddelerin atılmasını sağlayan ekipmandır. Genellikle bu atıkgaz fırın, şömine, hazne, soba gibi ekipmanlarda oluşur. Baca etkisini arttırmak için baca ekipmanları dikey veya dikeye yakın yerleştirilir. Böylelikle yanma olayından daha fazla verim alınır.

Dünyadaki en uzun baca
Dünyadaki en uzun baca, Ekibastuz, Kazakistan'da bulunan GRES-2 Enerji Santralinde bulunmaktadır.

baca kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Farsça bāce

1. isim Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol:

      "Bacaların ağzından çok dumanlar savruldu." - Lâtife Tekin

2. isim Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.

3. isim, halk ağzında Çatı penceresi.

Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976

(I) Lamba şişesi. (Beyköy, Yukarıdinek *Şarkikaraağaç, *Senirkent -Isparta)

(II) 1. Evi aydınlatmak için damda açılan delik. (Kırçiçeği *Susuz -Kars) 2. Samanlığa saman koymak için açılan kapaklı delik. (Esnemez, İnönü -Eskişehir)

(III) Dam, ev çatısı. (Eşmeyazı -Kars)

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

İngilizce: flue, Fransızca: carneau, Almanca: Feuerzug

Fırın ya da ocakta yanan gazların ve dumanın dışarı çıktığı yer.

Kelime Kökeni

Farsça bāce باجه  "pencere, havalandırma deliği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bādcāh بادجاه  sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça bād باد  "hava akımı, rüzgâr" ve Farsça cāh جاه  "yer, geçit" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bad maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"pencere" [ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ]

"ev çatısında bulunan duman mahreci" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye (1614) : Küve Arabîdir, Farisîde revzen, türkîde baca derler. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski