fibula

 

Alt ekstremite kemikleri
Alt ekstremite kemikleri

Sağ fibulanın alt ekstremitesi
Sağ fibulanın alt ekstremitesi. Medial görünüm.

Fibula veya baldır kemiği kaval kemiğinin (tibia) lateral tarafında bulunan ve tibiaya hem aşağıdan hem de yukarıdan bağlanan kemiktir. Fibula, tibiadan boyca küçüktür ve tüm uzun kemiklerin çoğundan daha incedir. Üst kısmı büyüktür, tibianın kafasının arka kısmı diz ekleminin altına yerleşir ve bu eklemin oluşumunun dışındadır. Alt kısmı biraz öne eğilir, böylece üst ucuna göre daha önde durur; tibianın altında çıkıntı yapar ve ayak bileği ekleminin lateral kısmını oluşturur.

  • Türkçe: Baldır/kamış kemiği
  • Gray's: subject #62 260
  • MeSH: Fibula

{tocify} $title={İçindekiler}

Bileşenleri

Kemik, şu bileşenlere sahiptir:

  • Capitulum fibulae
  • Corpus fibulae
  • Malleolus lateralis
  • Membrana interossea cruris, fibulayı tibiaya bağlar.


Kan temini

Kanı temin etmesi, serbest doku transferi için önemlidir çünkü fibula genelde mandibulayı yeniden yapmak için kullanılır. Gövdesi, arteria peroneadan gelen, büyük bir besin damarı ile beslenir. Ayrıca arteria peroneanın birçok küçük dalını alan periosteum ile sarmalanmıştır. Proksimal ve distal başları arteria tibialis anteriornin bir dalı ile beslenir. Kemiğin kesilmesi söz konusu olduğunda gövde kısmı alınır ve uçlar korunur (proksimalden 4 cm ve distalden 6 cm).

Kemikleşme

Fibula, biri gövde diğer ikisi de uçlar olmak üzere üç merkezden kemikleşir. Kemikleşme ceninin sekizinci haftasında ortadan başlar ve uçlara doğru uzanır. Doğumda uçlar kıkırdak yapıdadır.

Kemikleşme, ikinci yılda, alt uçtan ve yaklaşık olarak dördüncü yılda üst uçtan başlar. İlk kemikleşen alt epifiz vücutla, yaklaşık olarak yirminci yılda birleşir; üst epifiz ise yaklaşık yirmi beşinci yılda katılır.

Resimleri

Diz şeması
Diz şeması

Fibula
Fibula

Sağ bacak kemikleri, ön yüzey.
Sağ bacak kemikleri, ön yüzey.

Sağ bacak kemikleri, arka yüzey.
Sağ bacak kemikleri, arka yüzey.

Sağ diz-eklemi, arkadan görünüm.
Sağ diz-eklemi, arkadan görünüm.

Sağ diz-eklemi, önden görünüm, interior ligamentler gösteriliyor.
Sağ diz-eklemi, önden görünüm, interior ligamentler gösteriliyor.

Sol diz-eklemi, arkadan görünüm, interior ligamentler gösteriliyor.
Sol diz-eklemi, arkadan görünüm, interior ligamentler gösteriliyor.

Sağ diz-ekleminin kapsülü (şişmiş). Lateral görünüm.
Sağ diz-ekleminin kapsülü (şişmiş). Lateral görünüm.

Sağ diz-ekleminin kapsülü (şişmiş). Arkadan görünüm.
Sağ diz-ekleminin kapsülü (şişmiş). Arkadan görünüm.

Sol talocalcaneal eklem (şişmiş). Lateral görünüm.
Sol talocalcaneal eklem (şişmiş). Lateral görünüm.

Sağ talocrural ve talocalcaneal eklemlerin koronal kesiti.
Sağ talocrural ve talocalcaneal eklemlerin koronal kesiti.

Sol intertarsal ve tarsometatarsal eklemlerin eğik kesiti, sinoviyal boşluklar gösteriliyor.
Sol intertarsal ve tarsometatarsal eklemlerin eğik kesiti, sinoviyal boşluklar gösteriliyor.

Bacağın ortasından yatay kesit.
Bacağın ortasından yatay kesit.

fibula kelimesi hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

bk. kamış kemiği

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

bk. kamış kemiği

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: fibula

anat. Baldır kemiği.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

kamış kemiği

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: fibula

Alt bacağı oluşturan iki kemikten küçüğü.

Kelime Kökeni

Yeni Latince fibula "alt bacağın arka kemiği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince fibula "toka, çengelli iğne" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince figere, fix- "iliştirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fiks maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1948) : kemikten mamul kırık bir Fibula, demirden yapılmış küçücük bir kenet parçası (...) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski