belirtili ad tamlaması

 

belirtili ad tamlaması

belirtili ad tamlaması ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, dil bilgisi

Tamlayanı ilgi durumu eki, tamlananı iyelik eki alan ad tamlaması; belirtili tamlama: Ayşe’nin kalemi, çiçeğin kokusu, bizim evimiz vb.

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

Türkçe: tayinli izafet, terkîb-i izâfî-i muayyen, İngilizce: genetival construktion, Fransızca: construction génitive, Almanca: Genitivkonstruktion

Tamlayanı ilgi durumu eki almış bir ad veya zamir, tamlananı teklik 3. şahıs iyelik eki almış olan, dolayısıyla belirti eki taşıyan ve tamlayanla tamlanan arasında şahıs bakımından uygunluk ve geçici anlam bağı bulunan ad tamlaması: akşam+ın serinliği, oda+nın rengi, dam+ın tepesi, gözleri+nin siyahlığı, kapı+nın önü, duman+ın kokusu, ben+im kitabım, sen+in yolun vb. Karşıtı belirtisiz ad tamlaması’dır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski