berdevam

 

berdevam

berdevam kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

sıfat, eskimiş, Farsça ber + Arapça devām

Sürmekte olan, sürüp giden:

      "Yüz elli sene evvel türeyen bu âdet hâlâ da berdevam." - Yahya Kemal Beyatlı

Kelime Kökeni

Farsça bardavām بردوام  "sürekli olarak, devamlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça dawām دوام  sözcüğünden ber+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için devam maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Darir (çev.), Kıssa-i Yusuf (1377 yılından önce) : şāzılıgum gitdi göñlümden benüm, göñlüm evin tutdı kaygu ber-devām ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski