devam

 

devam

devam kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(deva:mı), Arapça devām

1. isim Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.

2. isim Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme:

      Devam zorunludur.

3. isim Bir şeyin parçası.

4. ünlem "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

Kelime Kökeni

Arapça dwm kökünden gelen dawām دوام  "sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام  "sürdü, kaldı, devam etti" fiilinin masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Daî, Nevhatü'l-Uşşak (1647) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski