bütün

 

bütün

bütün kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. sıfattam:

      "Size bütün bir kış için kuru ot temin edecek." - Nâzım Hikmet

2. sıfat Bir şeyin hepsi; kamu, bilcümle, bilumum, cümle, cemi, tamam, umum:

      "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3. sıfat Bozuk olmayan (para):

      Bütün para.

4. sıfat Parçalara ayrılmamış, tek parçadan oluşan; tüm (I), yekpare.

5. isim Parçalara ayrılmamış olan şey; kül (II).

6. isim Tek parça olma durumu:

      "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder." - Orhan Veli Kanık

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

Tümel niceleyicinin Türkçe'deki bir karşılığı.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

whole

bütün

TDK kişi adları sözlüğü

Bütün

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Erkek

Eksiksiz, tüm.

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız

Eksiksiz, tam.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe büt- "bitmek" fiilinden +In2 sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

bütün "tam, bitmiş olarak (zarf ve sıfat)" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

1 Yorumlar

  1. Bütün; Hermesçi, panteistik, pandeistik ve panenteistik inanç sistemlerindeki Tanrı tasavvurudur. Din felsefesindeki adlandırılamaz ve sıfat takılamaz olan yaratıcı güç için kullanılan ve terimsel bir anlamı olan Bütün'ün gerçek iç doğasının bilinemez olduğu kabul edilmektedir. İnsan kavrayışının Bütün'ün gerçekliği ve varlığını analiz edebilmek için yetersiz olduğunu savunan Hermesçiler, dinbilimcilerin Tanrı'nın doğası ve gerçekliğine dair görüşlerini "çocuksu" olarak nitelemektedirler.

    Tek, Mutlak, Yüce, Yaratıcı, Ulu Şuur, Baba, Ana Tanrıça gibi birçok farklı adla anılan Bütün; hayat fenomeni, madde, enerji terimleriyle açıklanan bütün dış görünüşlerin ve ifadelerin yani her şeyin altında yatan tözsel gerçekliktir. Kybalion'daki aktarıma göre Bütün her şeyin içerisinde bulunur ve her şeyden de Bütün'ün içerisinde bir parça bulunur, böylece her şeyi oluşturan "Bütün"ün kendisi de her şeyden oluşmaktadır. Yine Kybalion'da yer alan "Bütün zihindir, evren zihinseldir" aktarımından hareketle Bütün'ün evreni de içinde bulunduran bir fenomen olduğu çıkarımında bulunulmaktadır.

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski