Mantık Terimleri Sözlüğü

vasat

vasat kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? sıfat, Arapça vasaṭ ► orta . Veteriner Hekimliği Terimleri …

yüklem

Yüklem ; cümlede özne tarafından gerçekleştirilen eylemi, oluşu, hareketi veya bir olguyu ya da yargıyı bildiren sözcük ve…

cümlecik

cümlecik kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? cümlecik , -ği 1. isim Kısa olan cümle:       "Sor…

önerme

önerme kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Önermek işi. 2. isim ► teklif . 3. isim, mantık …

cücelik

cücelik kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? cücelik , -ği isim Cüce olma durumu:       "Boyunun …

Cl

Cl neyin kısaltması TDK sözlük anlamı ne demek ve açıklaması nedir? kimya Klor elementinin simgesi. Mantık Terimleri Sözlü…

cildiyeci

cildiyeci kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, tıp Deri hastalıkları uzmanı; dermatolog:       &…

cildiye

cildiye kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, tıp, Arapça cildiyye Hekimliğin deri hastalıkları i…

cidar

cidar kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (cida:rı), Arapça cidār 1. isim, eskimiş ► duvar . 2. isim…

Cf

Cf ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? kimya Kaliforniyum elementinin simgesi. İktisat Terimleri Sözlüğü - 200…

met

met kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? met , -ddi (I) isim, coğrafya, Arapça medd ► kabarma , cezir …

kabarma

kabarma kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Kabarmak işi:       "Böyle birdenbire kabar…

cerrah

cerrah kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça cerrāḥ 1. isim Ameliyat yapan uzman hekim; operatö…

irinli

irinli kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? sıfat İrin toplamış; cerahatli. Veteriner Hekimliği Teriml…

cerahat

cerahat kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? cerahat , -ti isim, eskimiş, (cera:hat), Arapça cerāḥat ►…

irin

İrin veya cerahat ; organizmanın herhangi bir yerinde yangılanma sonunda ölmüş göze artıklarından ve bozulmuş akyuvarlard…

ce

ce ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? ce (I) Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı, okunuşu. ce (II) ünlem K…

cihaz

cihaz kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça cihāz 1. isim ► aygıt :       "Sana dün sorduğ…

cankurtaran

cankurtaran kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış…

büyük terim

büyük terim ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, mantık Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklem…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı