Mantık Terimleri Sözlüğü

deyim

Deyim , dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı veya söz dizimi içinde belirten …

sınıf

sınıf ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça ṣinf 1. isim Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları …

kapsam

kapsam ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu,…

değer

değer ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin…

ya da

ya da ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? bağlaç Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz:       Ya…

fark

fark ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça farḳ 1. isim Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırı…

yanlış

yanlış ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı…

üye

üye ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza:  …

doğru

doğru ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. sıfat Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarp…

astasım

astasım ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, mantık, (a'stasım) Öncüllerinden biri önceki tasımın var…

ardıl

ardıl ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, arda, halef…

birey

Birey , günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan kelimedir. Farklı alanlarda birey sözc…

totoloji

Totoloji (mantık), hepdoğru  veya eşsöz , bir bileşik önermenin kendini oluşturan önermelerin her değeri için daima doğru…

önermeler mantığı

Önermeler mantığı (ya da sıfırıncı-derece mantık ), mantığın önermelerle ilgilenen dalıdır. Birden fazla önermenin mantı…

eklemler mantığı

eklemler mantığı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976 Türkçe: kaziyeler mantığı…

özne

Başlığın diğer anlamları için Özne (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Özne ya da fâil, bir cümlede yüklem ile bildiri…

matematiksel mantık

Matematiksel mantık biçimsel mantığın matematiğe uygulanmasıyla ilgilenen bir matematik dalıdır. Metamatematik, matemati…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı