tükenmek

 

tükenmek

tükenmek kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. nesnesiz Elinde kalmamak; bitmek (I):

      "Vaktiyle yaşamış olan büyük musiki ustaları nesillerinin artık tükenmiş olduğu da söylenirdi." - Abdülhak Şinasi Hisar

2. nesnesizbitmek (I).

3. nesnesiz, mecaz Güçsüzleşmek, bitkinleşmek, yılgınlaşmak:

      "İnsan sevdiği birini tükenmiş görmek istemez." - Orhan Veli Kanık

4. nesnesiz, mecaz Verimliliğini yitirmek, söyleyecek sözü kalmamak:

      "Yalnız kendi tecrübelerini yazmaya kalkan romancı çabuk tükenir." - Halide Edip Adıvar

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski