bitmek

 

bitmek

bitmek kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

bitmek, -er (I)

1. nesnesiztükenmek:

      "Dün akşam param bitmişti." - Sait Faik Abasıyanık

2. nesnesiz Sona ermek; tükenmek.

3. nesnesiz, mecaz Çok yorulmak.

4. nesnesiz, mecaz Güçsüz kalmak, çok zayıflamak:

      "Biçare adam on günde limon sarısına dönmüş, incelmiş, bitmiş." - Etem İzzet Benice

5. -e, argo Çok sevmek, bayılmak, beğenmek:

      "Buğulu bir sesi var. Ben böyle sese biterim." - Haldun Taner

bitmek, -er (II)

1. nesnesiz Tohum filizlenerek topraktan çıkmak:

      "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?" - Falih Rıfkı Atay

2. nesnesiz Saç, tüy, kıl vb. bedende çıkmak.

3. nesnesiz, mecaz Beklenmedik zamanda, aniden ortaya çıkmak:

      "Aynı anda sahnenin her yerinde birden bitiyor, bir şarkıcıdan çok bir göz bağıcıya benziyordu." - Murathan Mungan

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski