Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

mukabele

mukabele kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (muka:bele), Arapça muḳābele 1. isim Toplu yerlerde yük…

bilgi işlem

bilgi işlem ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemler…

kitaplık

kitaplık kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? kitaplık , -ğı 1. isim Kitapların yerleştirildiği rafla…

bibliyografya

Bibliyografya veya bibliyografi , bir konu hakkındaki yayınların tamamı. Eski Yunancada βιβλιογραφία vasıflandırmak anlam…

kaynakça

kaynakça kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları…

kitapsever

kitapsever kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? sıfat, (kita'psever), Arapça kitāb + Türkçe sever …

nakkaş

nakkaş kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (nakka:şı), Arapça naḳḳāş 1. isim Yapıların duvar ve tava…

belgelik

belgelik kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? belgelik , -ği 1. isim ► arşiv. 2. sıfat Belge almayı …

belge

belge kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film …

murakıp

murakıp kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? murakıp , -bı (mura:kıp), Arapça murāḳib 1. isim, eskimiş…

basımevi

basımevi kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, (bası'mevi) Basım işi yapılan yer, matbaa. Kit…

basım

basım kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Basımcılık. 2. isim Bası işi, tipografi:       Ki…

kodeks

Dîvânî el yazması Kodeks (Latince: codex , çoğul codices ) bir dizi kağıt, parşömen ya da papirüs gibi yazılabilir matery…

bap

bap kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? bap , -bı (ba:bı), Arapça bāb 1. isim, eskimiş Kapı. 2. isim…

aylık

aylık ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? aylık , -ğı 1. isim Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi içi…

sözlük

Çok ciltli Latince bir sözlük (Graz Üniversitesi Kütüphanesi'nden) Sözlük (Eski: Lügat ), bir dilin veya dillerin kel…

ek

Ek , dilbilimde bir köke veya gövdeye eklenerek yeni bir kelime veya kelime biçimi oluşturmak için kullanılan biçimbirimdi…

yazar

Yazar terimi, aslında yazılı bir iş üreten herkes için kullanılabilmekle birlikte, genelde yaratıcılığını kullanarak prof…

şöhret

şöhret ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça şuhret 1. isim Ün:       "Kıran Bey, çetesinin şöhreti…

günlük

Günlük ya da günce , bir kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini, tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan …

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı