kapalı tohumlular

kapalı tohumlular


Ranunculus spp.
Ranunculus spp.
Kapalı tohumlular, çiçekli bitkiler ya da anjiyospermler (Latince: Angiospermae ya da Magnoliophyta), bitkiler aleminin çoğunluğunu kapsayan bir şubedir.

Kapalı tohumlular bilimsel sınıflandırması

Âlem: Plantae (Bitkiler)
Şube: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular)

Sınıflar

Liliopsida - Tek çenekliler
Magnoliopsida - İki çenekliler
Sinonimler: Angiospermae

Kara bitkileri içindeki en önemli topluluğu, "çiçekli bitkiler" oluşturmaktadır. Yeryüzünün en gelişmiş ve baskın bitkileridir. Morfolojik olarak, ot, çalı gibi değişik formları bulunur. Kapalı tohumluların en belirgin özelliği farklılaşmış çiçekleri ve meyveleridir. Tohum taslakları kapalı bir odacık içinde geliştiği için bu gruba "kapalı tohumlular" denilmiştir. Açık tohumlulardan şu özellikleriyle ayrılırlar:
 • Tohum taslakları tek veya çok sayıda meyve yaprağıyla çevrili bir odacık içindedir.
 • Sekonder odunlarında trakeidlerle birlikte trakeler de bulnur.
 • Çiçekler genellikle hermafrodit olup, hem erkek hem dişi organ aynı çiçek üzerinde bulunur.
 • Çiçek örtü yaprakları (periant), çanak yaprak (sepal) ve taç yaprak (petal) şeklinde farklılaşmıştır.
 • Dişi organda (pistil), ovaryum (yumurtalık), stigma ve stilus gibi farklılaşmış kısımlar bulunur.
Terim bilgisi
Uluslararası bitki bilimsel adlandırma kuralları, familya basamağının üstünde yer alan basamakların adlandırılmasında seçim serbestliği tanır ve bahsi geçen kuralların 16. maddesi, tanımlayıcı ya da içerilen bir cinse bağlı tanıtıcı (jenerik) adlara izin verir. Dolayısıyla, kapalı tohumluların da bölüm olarak adlandırılmasında geçerli olan ve birbirinin yerine kullanılabilen çeşitli bitki bilimsel adlar bulunmaktadır; bunlar şöyle sıralanabilir:

Tanımlayıcı adlar:
 • Angiospermae: "kapalı tohumlular" terimi ile çok yakın anlam benzerliği taşıyan ve tanımlayıcılık açısından en çok tercih edilen ad.
 • Anthophyta: Türkçe karşılığı "çiçekli / çiçek açan bitkiler" olan ve tanımlayıcılık açısından ikincil olarak tercih edilen ad.
Cinse bağlı tanıtıcı ad:
 • Magnoliophyta: Fransız doktor ve botanikçi Pierre Magnol'ün (1638-1715) soyadına atıfta bulunarak adlandırılan Magnolia cinsi ve bu cinsin üyesi olduğu Magnoliaceae familyasının adlarından türetilmiş olan ve kapalı tohumluların bilimsel adlandırılmasında çok sık tercih edilen isim.
Kapalı tohumlular, tohumlu bitkilerin iki topluluğundan biridir; diğer topluluğu ise Açık tohumlular oluşturur.

Kapalı tohumluların en çok tür sayısı bulunan familyaları şunlardır:
 • Orchidaceae (orkidegiller): yaklaşık 25.000 tür
 • Asteraceae ya da Compositae (papatyagiller): yaklaşık 20.000 tür
 • Fabaceae ya da Leguminosae (baklagiller): 17,000 tür
 • Rubiaceae (kökboyasıgiller): yaklaşık 13,183 tür
 • Poaceae ya da Gramineae (buğdaygiller): yaklaşık 9,000 tür
 • Euphorbiaceae (sütleğengiller): yaklaşık 5,000 tür
 • Malvaceae (ebegümecigiller): yaklaşık 4,300 tür
 • Cyperaceae: yaklaşık 4,000 tür
 • Araceae (yılanyastığıgiller): yaklaşık 3700 tür
Çiçekli Bitkilerin Kökü Vardır.

kapalı tohumlular nedir, sözlük anlamı ne?

isim, bitki bilimi
Açık tohumlularla tohumlu bitkileri içine alan bitkiler dünyasının bir alt şubesi.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski