bitki

bitki


Bitkiler
Bitkiler (Latince: Plantae), fotosentez yaparak kendi besinini üretebilen, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir. Fotosentezi sadece bitkilerle beraber bazı tek hücreli canlılar yapar.

Bitkiler, topluluk halinde yaşarlar. Bitkilerin bir bölgede oluşturdukları örtüye bitki örtüsü denir. Flora, bir bölgede yetişen bütün bitki türlerinin hepsine denir. Herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen, benzer ekolojik yapı içeren bitki topluluğuna vejetasyon denir. Bunlar 4 sınıftır: Ormanlar (her zaman yeşil tropikal yağmur, subtropikal, orta kuşak, sert yapraklı, iğne yapraklı, kışın yaprak dökenler, muson ormanları, tropikal kuru, mangrov, galeri, bataklık), Çalılar (maki, garig, psödomaki), otlar (savan, step, çöl), tundra. Bitkilerin yetişmesini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar; ekvatora uzaklık, denizden yükseklik(rakım), arazi eğimi, ışık, sıcaklık, nem, yıllık yağış miktarı, toprak içeriği, canlı faktörler (insan, hayvan, diğer bitkiler, mikroorganizmalar)'dir . Bitkiler, fotosentezle ekolojik dengeyi sağlamada temel rol oynadıklarından, canlılar dünyasında çok önemli yere sahiptirler.

Bitkiler aleminin 350.000'e yakın türü mevcuttur. 2004 itibarıyla 287.655 bitki türü tanımlanmıştır. Bunlardan 258.650'si çiçekli bitkilerden, 15,000'i de yosunlardan olarak tanımlanmıştır. Bitkiler genelde ototrof (özbeslek) organizmalardır ve enerjilerini güneş ışığından alırlar. Birçok bitki kloroplastları sayesinde fotosentez ile organik bileşiklerini üretir. Bitki hücreleri genellikle kareye benzer şekildedir.

Bitkiler, tohumsuz bitkiler (Cryptogamae) ve tohumlu bitkiler (Spermatophyta) olmak üzere iki büyük gruba ayrılır:

Bitkilerin Bilimsel sınıflandırması

 • Üst âlem: Eukaryota (Ökaryotlar)
 • (sırasız): Diaphoretickes
 • (sırasız): Archaeplastida
 • Âlem: Plantae (sensu Copeland, 1956)

Bölümler
 • Algler
 • Chlorophyta
 • Charophyta
 • Embryophyte
 • Bryophyte
 • Ciğer otları (Marchantiophyta)
 • Anthocerotophyta
 • Kara yosunları (Bryophyta)
 • Vasküler bitkiler
 • †Rhyniophyta
 • †Zosterophyllophyta
 • Lycopodiophyta
 • †Trimerophytophyta
 • Pteridophyta
 • Tohumlu bitkiler (Spermatophyta)
 • †Pteridospermatophyta
 • Açık tohumlular (Pinophyta)
 • Cycadophyta
 • Ginkgophyta
 • Gnetophyta
 • Kapalı tohumlular (Magnoliophyta)
Tohumlu/Çiçekli Bitkiler
Tohumlu bitkiler bulundurdukları "tohum"la tohumsuz bitkilerden ayrılırlar. Üreme ve yayılma organı olan tohum, iki şekilde oluşturulabilir ve tohumlu bitkiler buna göre iki büyük bölüme ayrılır:
 • Açık Tohumlu Bitkiler - Gymnospermae: Tohum taslakları, meyve yaprakları tarafından örtülmeden açıkta tohum meydana getiren bitkilerdir.
Açık tohumlu bitkileri genellikle ağaçlar ya da ağaççık formundaki odunsu bitkiler oluşturur. Genellikle herdem yeşil olup, yaprakları çoğunlukla iğnemsi şekildedir. Bu yüzden de, kuraklığa dayanıklıdırlar.
 • Kapalı Tohumlu Bitkiler - Angiospermae Tohum taslakları, meyve yapraklarının birleşmesiyle oluşan odacık içinde kapalı olarak tohum geliştiren bitkilerdir.
Kapalı tohumlular, açık tohumlulara göre daha gelişmişlerdir. Genellikle otsu, odunsu ve çalı formunda olurlar. Çoğunun kültürü yapılır ve ekonomik önemleri vardır. Kapalı tohumlular, iki çenekliler (Magnoliopsida, Dicotyledoneae) ve tek çenekliler (Liliopsida, Monocotyledoneae) olmak üzere 2 sınıfa ayrılır.

bitki kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

isim, bitki bilimi
Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat:
      "Geniş pencerelerin önünde bakımlı tropik bitkiler var." - İnci Aral

Bitki Kelimesinin Kökeni

< Tü bit- +gU → bit-

Tarihte En Eski Kaynak

"nebat" [ c (1935) : Toprağın bitki(nebat)ye can veran tavı gibi, edebiyatımızın tavı da Halk edebiyatı. ]

Kelime Kökeni
Türkçe bit- fiilinden +gU sonekiyle türetilmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski