iki çenekliler

iki çenekliler


Castanea sativa (kestane)
İki çenekli bir bitki, Castanea sativa (kestane)
İki çenekliler ya da ödikotlar (Latince: Eudicotidae, İngilizce: Dicotyledones), embriyonlarında iki çenek (kotiledon) bulunan bir çiçekli bitki sınıfıdır.

Yaklaşık 199.350 (IUCN sistemine göre) türle temsil edilirler. Çiçekli bitkilerden tek çenekliler, iki çeneklilerden farklı olarak, tek embriyonik yaprak (çenek) içerirler. Genel olarak otsu ve odunsu özelliklerdir. Tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olabilirler. İletim demetleri dairesel dizilişlidir. Çok yıllık olanların iletim demetlerinde floem ile ksilem arasında bulunan kambiyum sayesinde sekonder kalınlaşma görülür. Yapraklar geniş olup, ağsı damarlanma gösterirler. Çiçek parçalarının sayısı çok değişiktir. Çiçek örtüsü (periant), çanak yaprak (sepal) ve taç yaprak (petal) olarak farklılaşmıştır. Tohumları iki çenek (kotiledon) bulundurduğu için dikotil bitkiler olarak adlandırılmışlardır. Ana kök iyi gelişmiştir ve üzerinde sekonder kökler bulunur.

{tocify} $title={İçindekiler}

İki çenekliler bilimsel sınıflandırması


Genel Özellikleri

  • Tohumlarında iki çenek bulunur,
  • İki ya da daha çok yıl yaşayabilirler,
  • Gövdelerinde odun ve kambiyum bulunur,
  • Yaprak damarları ağ biçiminde şekillenir,
  • Kökleri kazık kök olarak görülür,

Taksonomi

İki çenekli bitkiler sınıfı, 3 altsınıfa ayrılmaktadır:
  • Apetalae (Petalsizler)
  • Dialypetalae (Ayrı petalliler)
  • Sympetalae (Birleşik petalliler)

APG III sistemine göre takımlar

Buxales - Proteales - Ranunculales - Sabiaceae - Trochodendrales

iki çenekliler nedir, sözlük anlamı ne?

isim, bitki bilimi, çokluk

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalı tohumlu bitkiler sınıfı.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998


İngilizce: dicotyledonous, Fransızca: dicotylédone, Almanca: zweikeimblättrig, dikotyl

(Yun. di: iki; kotyledon: kadeh şeklinde boşluk) İki kotiledonu olan embriyo ve böyle bitkiler. Dikotiledon.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007


İngilizce: dicotyledone

Çift çenekliler.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014


İngilizce: dicotyledons

#(dikotiledon)#

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski