Donald Davidson

 

Donald Davidson

Donald Herbert Davidson (6 Mart 1917 – 30 Ağustos 2003) Amerikalı filozoftur. 1981'den 2003'e kadar Kaliforniya Üniversitesi'nde felsefe dersleri verdi. Bu sırada Stanford, Rockefeller, Princeton ve Chicago Üniversitelerinde de derslere girdi. Davidson, karizmatik kişiliği ile derin ve zor düşünceleriyle bilinirdi. 1960'lardan beri yürüttüğü çalışmaları, başta zihin felsefesi, dil felsefesi ve eylem kuramı olmak üzere felsefenin çeşitli alanlarında etkili olmuştur. Davidson bir analitik felsefeci olup bu alanda çalışmalar yürütmüş olsa da kıta felsefesinde, özellikle de edebiyat teorisinde ilgi görmüştür.

Fikirlerini, genellikle kısa metinler halinde, belirli bir ana teoriye dayandırmadan yayınlamış olsa da, çalışmalarının özünde bir bütünlük vardır: Aynı fikir ve yöntemleri görünürde alakasız olan problemlere uygulamış ve ünlü filozofların çalışmalarını sentezlemiştir. Etki yaratan gerçeklik-koşullu semantik fikrini ortaya atmış, zihinsel olayların fizyolojik olayların katı sonucu olduğu fikrine karşı çıkmış, ayrıca "Filozof ve dilbilimcilerin sandığı gibi bir dil yoktur. Dolayısıyla öğrenilecek, ustalaşılacak ya da beraber doğulacak bir şey yoktur." diyerek dilsel kavrayışın kurallara bağlı olması düşüncesini reddetmiştir. Davidson'un felsefesinin, insanların birbiriyle nasıl iletişim kurduğu ve etkileştiğiyle ilgili olduğu söylenebilir.

Hakkında bilgi nedir?

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski