özerklik

 

özerklik

Özerklik ya da otonomi, başka bir kişi ya da durumdan bağımsız karar verme, kendi kendini yönetebilme yetisi. Yunanca'dan gelen "auto" (öz, kendi kendine) ve "nomos" (kural,yasa) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Gelişim psikolojisinde ve ahlaki, politik ve biyoetik felsefede özerklik bilinçli, zorlanmamış karar verme kapasitesidir.

Özerk kuruluşlar veya kurumlar bağımsız veya kendi kendini yönetirler.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı nedir?

özerklik, -ği

1. isim Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet, otonomi, otonomluk:

      Bilimsel özerklik. Üniversite özerkliği.

2. isim, felsefe Bir kişinin, bir topluluğun kendi uyacağı yasayı kendisinin koyması, yad erklik karşıtı:

      "Bu bayrak, onun bir çeşit kendine güven ve özerklik bayrağıdır sanki." - Haldun Taner

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: muhtariyet, İngilizce: autonomy, Fransızca: autonomie

1. Yönetim bakımından dış denetimden bağımsız olma. 2. Kişinin, kendi davranışlarını düzenleme ve bu davranışlara yön verme konusunda bir ölçüde bağımsız oluşu.

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: Muhtariyet, İngilizce: Autonomy, Fransızca: Autonomie, Almanca: Autonomie

Özeksel bir gücün yönettiği geniş bir bütün içinde, bir kuruluşun ya da bir ülkenin belli koşullar altında kendi kendini yönetme hakkı.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: muhtariyet, İngilizce: autonomy, Fransızca: autonomie, Almanca: Autonomie, Diğer: Yun. autos, nomos

(Yun. autos = kendi; nomos = yasa) : (Genel olarak) Bir kişinin, bir topluluğun kendi uyacağı yasayı kendisinin koyması. Bu bağlamda: 1. Kendine özgü bir yasası olma. (Ör. Organik yaşamın, anorganik olan karşısındaki özerkliği.) 2. Dıştan bir yetkenin koyduğu kurallara, eleştirmeden uyma yerine, kendi kendini yöneten tüzel ve töresel özgürlük. 3. Kant'ta ahlak felsefesinin temel ilkesi; ahlak düzgülerinin salt us istencinden çıkarılması.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski