Eğitim Terimleri Sözlüğü

sıra

sıra ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi:     …

program

program ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Fransızca programme 1. isim İzlence:       "Ne yapacaksa yap…

teknik

teknik ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? teknik , -ği Fransızca technique 1. isim Bir sanat, bir bilim, bir…

okul

Okul , eğitim-öğretim verilen kurum ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği eğitim kurumu ve diğer tesislerdir. Öğretmenler…

dikkat

Dikkat , düşünceyi belli bir şey üstünde yoğunlaştırabilme gücü. Nesnel olarak, bütün duyumsal ya da belleğe yerleştirilmi…

sorun

Sorun ya da problem ; çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel. Sorun kavramının teolojiden matematiğe …

örnek

örnek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? örnek , -ği 1. isim Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey,…

durum

durum ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, …

aşama sırası

aşama sırası ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar…

üstünlük duygusu

üstünlük duygusu ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, ruh bilimi Kişinin kendini bazı yönlerden veya gene…

aritmetik

Aritmetik ; matematiğin sayılar arasındaki ilişkiler ile sayıların problem çözmede kullanımı ile ilgilenen dalı. Aritmetik…

araştırma filmi

araştırma filmi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, sinema, televizyon Herhangi bir bilimsel araştırmada…

araştırma

Araştırma , en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her…

disiplin

disiplin ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Fransızca discipline 1. isim Bir topluluğun, yasalarına ve düzen…

işlev yitimi

işlev yitimi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, tıp El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği,…

toplumsal değişme

Genel bir terim olarak, kullanım biçimlerine göre " toplumsal değişme " Toplumsal yapıdaki değişim: Doğa, kuruml…

tarih

Tarih (İngilizce: history ), geçmiş zamanın incelenmesi bilimidir. "Tarih", geçmiş zamanda olan olayların incel…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı