Bahaeddin Veled

Bâhâeddin Veled (d. 1148 / 1152 - ö. 1230), Mevlânâ'nın babası ve İslam dünyasının o dönemdeki en büyük bilginidir. Sultan-ı Ulema adı ile anılır. Anadolu Selçuklu sultanı Alâ-ed-Dîn Keykubat ile görüşmüştür. İslam Alimlerinin büyüklerindendir. Orta Asya-Türkistan'da yetişen en büyük İslam alimidir.

Moğol askerlerinin bir fırtına gibi İslâm Alemi üzerine gelmesi üzerine, ailesi ile Türkistan ülkesinden diyâr-ı Rum (doğu roma toprakları) denilen Anadolu'ya (Anatolia-yun.) göç etmiştir. Yolculuk sırasında büyük evliya ve büyük alim zatlar ile de görüşmüş ve sohbetlerine kavuşmuştur. Bu zatların en büyüğü, Şeyh-ûl Ekber Muhyîd-Dîn İbn-ûl Arabî'dir. Mevlânâ Muhammed Celâled-Dîn Belhî Rûmî'yi babasının ardıdan edeple yürüdüğünü görünce, hayret ve tebessüm ile "Sübhanallah! Bir okyanus bir denizin arkasında gidiyor" buyurmuşlardır.

Anadolu'da Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat Hak Fırkası (Fırka-i Naciye-Sünnilik)'nı koruyarak yayarken öldü. Muhammed'i, gördüğü bir rüyada, kendilerine Allah'ın Sevgilisi tarafından Sultan-ül Ulema (Alimlerin-Bilginlerin Sultanı) diye unvan verilmiştir.

Konya'da vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir.

Bahâeddin Veled’i vaaz verirken tasvir eden bir minyatür
Bahâeddin Veled’i vaaz verirken tasvir eden bir minyatür (Muhammed Tâhir b. Şeyh Nûrullah en-Necîbî es-Sühreverdî, Câmiu’s-siyer, TSMK, Hazine, nr. 1230, vr. 112a)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski