Necmüddin Kübra

Ebü’l-Cennâb Necmüddîn-i Kübrâ Ahmed b. Ömer el-Hîvekî el-Hârizmî (ö. 618/1221) Kübreviyye tarikatının kurucusu.

İsmail Kasri, Ammar Yasir, Kebir Mısri'nin yanında eğitim aldıktan sonra Harezm'de (Türkistan) kendi okulunu kurdu. Harezmşahlar devletinde 1221'de Moğollara karşı savaşta öldü.

Eserleri

  • Usulü Aşere
  • Risaleilel Haimilhaif
  • Fevaihulcemal

Necmüddin Kübra


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski