bütüncül yaklaşım

 

bütüncül yaklaşım

Bütüncül yaklaşım veya holistik paradigma (ingilizce: Holistic paradigm), birbiri ile ilintili ve eklemlenmiş birimlerin bir arada değerlendirilmesi ile öznenin niteliğinin kavranabileceğini kabul eden yaklaşım biçimidir.

Ekoloji ve sosyoloji disiplinleri ile oldukça iç içe olan bütüncü yaklaşım aynı zamanda sistem kuramı ile de tamamlanmaktadır. Ekolojik anlayış bu noktada sentezci düşünme ve parçalar arası bütünlüğün sağlanması gibi hareket noktalarına kaynaklık etmektedir. Bütüncü yaklaşımda görülen bir başka özellik ise disiplinler arası düşünme ve yatay bağlantılar kurabilmeye olanak tanımasıdır. Antropoloji, ekoloji, ekonomi, felsefe, sosyoloji, psikoloji (özellikle algısal boyut), din, dinsel antropoloji, nöroloji gibi disiplinlerde kullanılmaktadır.

TDK sözlük anlamı nedir?

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: holistic approach, holism

Bireyi bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönleriyle işlev gören bir bütün olarak ele alan yaklaşım.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski