paternalizm

 

paternalizm

Paternalizm veya Babacılık, toplum veya aile yönetimlerinde kararların, rehber ve ideal kabul edilen kişi veya kişilerce alınmasını öngören yönetim sisteminin adıdır. Toplum ve aile içerisinde bir hiyerarşik yapı bulunması gerekliliğine ve hiyerarşide en üst olan kişiler veya kişinin yürütmeyi elinde bulundurması gerekliliğini savunur.

{tocify} $title={İçindekiler}

Felsefi geçmişi

Paternalizm; Sokrates ve Platon'un siyaset felsefesi fikri olan, 'aile yönetimi, devlet yönetiminin bir modelidir' prensibine dayanan ve halk içerisindeki doğruyu seçme yetisine sahip olan 'yetkinlerin' verecekleri kararlarla siyasal yönetimin gerçekleşmesine dayanan bir sistemdir. Sokrat ve Platon'a göre; toplum içinde, yönetilmeye ihtiyacı olan aciz kimseler için rehberlik edecek bir grubun bulunması gereklidir.

Aynı şekilde, aile içinde de ailenin bekası için doğru kararları alan bir merciinin bulunması gereklidir. Keza bu aile içinde ancak bir birey olabilir. İdeal kararları alabilecek olan kişi, aile içinde yönetilmeye ihtiyacı bulunan bireyler adına ve aile için en doğru kararları alacak tek otorite olmalıdır.

Paternalizmin toplumlara etkisi

Toplumun yönetilmesi için bir hiyerarşinin mevcut olması gerekli olduğunu savunan paternalizme göre, toplumun gelişmesi için doğru karar alabilecek kişiler, bireylerin zararına olsa da toplum için doğru karar verme birikimine ve bilgisine sahip olması gerekir. Bu gereklilik sonucunda; paternalizm, toplum içerisinde seçkin bir grup oluşmasına ve dolayısıyla bir soyluluk durumuna sebebiyet verir.

Modern zamanlarda Paternalizm

Toplum içerisinde soyluluğu, aile içinse ataerkilliği savunan bir yönetim sistemi olan Paternalizmin modern zamanlardaki en ünlü destekçisi 22. ve 24. ABD devlet başkanı Grover Cleveland'dır.

TDK sözlük anlamı nedir?

isim, felsefe, Fransızca paternalisme

Babacılık.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: paternalism

1. Bir başka bilincin iyiliği, mutluluğu, gereksinimleri, çıkarları ve/veya değerleri adına, daha iyi olacak diye onun karar özgürlüğüne zorla karışma. 2. Hekimin kendisini hastanın velisi yerine koyması. 3. Babacıl davranış, maternalizm.

Kelime Kökeni

Fransızca paternalisme "koruyucu ve kollayıcı babalık, pederşahi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince paternalis "babaya ilişkin" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pater "baba" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski