Zeitgeist Hareketi

 

Zeitgeist Hareketi

Zeitgeist Hareketi, insanların sosyal kaygıları ve genel iyilikleri için bilimsel yöntem kullanılarak, büyük bir sosyal kalkınmayı savunan, dünya çapında bir harekettir. Hareketin ana hedeflerinden birisi modern küresel halkın para-bazlı ekonomiden kaynak bazlı ekonomiye geçmesidir.

Hareket aynı zamanda, toplumsal değişme isteyen bir topluluk olan Venüs Projesi'nin (bir endüstriyel tasarımcı ve toplum mühendisi olan Jacque Fresco'nun hayat boyu çalışması) desteğini almıştır.

Hareketin 16 Mayıs 2009 itibarıyla yaklaşık yarım milyon üyesi vardır.

Zeitgeist Hareketi belgesel filmi Peter Joseph tarafından üretilip, internette yayınlanmasından sonra adlandırılmıştır. 2007'de Zeitgeist: The Movie (Zeitgeist: Film) ve 2008'de Zeitgeist: Addendum (Zeitgeist: Ek) yayınlanmıştır. Üçüncü film 2011'de yayınlanan Zeitgeist Moving Forward'tır (Zeitgeist: İleriye Hareket). Peter Joseph bunun konularının insan davranışları, teknoloji ve akılcılık olacağını ifade etmiştir. Genel olarak bütün filmler para bazlı ekonomiden doğan sosyal problemlerden bahsetmekte ve mümkün çözümler önermektedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Site adresi: TheZeitgeistMovement.com
  • Site türü: Toplumsal hareket
  • Kayıt: seçimli
  • Kullanılabilir diller: 31 dilde yayın
  • Başlama tarihi: 18 Ağustos 2008

Kaynak bazlı ekonomi

    Ana madde: Kaynak bazlı ekonomi

Kaynak bazlı ekonomi, Jacque Fresco tarafından ortaya konulan, tüm mal ve hizmetlerin; para, kredi kartı, barter veya borcu yaratan diğer bir sistem olmaksızın, karşılanması amacı ile çevre ile uyum içinde sosyoekonomik bir sistem yaratma amaçlı ekonomi modelidir. Bu sistemde tüm kaynakların tüm insanların kullanımına eşit olarak dağıtılması ve bir grubun kaynaklar üzerinde egemenliğinin olmaması amaçlanmaktadır. Para bazlı sistemin kullanımında kaynakların heba edildiği, dünya üzerindeki kaynakların kullanımı ile para ilişkisinin insanlığa fayda getirmediği belirtilmektedir.

Aktiviteler ve yayınlar

Zeitgeist Medya Festivali

Zeitgeist Medya Festivali, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sanatçıların daha iyi bir dünya yaratma amacı ile bir araya geldiği festivalin ismidir. 2011 yılı bu festivalin ilk yılıdır, hareketin savunucuları tarafından kültürel bir alışkanlık haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Zeitgeist Günü

Zeitgeist Hareketi Mart'ın 15'ini Zeitgeist günü olarak belirlemiştir. Bu günde hareket ilgili kişilerle bilgi öğrenmek ve paylaşmak için yerel toplantılar yapmaktadır. 2008'de bu günde dünyanın 70 ülkesinde 1800 etkinlik yapılmıştır. İlk toplantı 15 Mart 2009'da yapılmış olup, ikinci toplantı 13 Mart 2010'da gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda gruplar birbirleriyle hareket ile ilgili bilgi değişimi içine girmişlerdir. Üçüncü toplantı 13 Mart 2011'de gerçekleştirilmiştir. 12 Mart 2011'de Los Angeles Konferans Merkezi'ndeki toplantıya Michelle Rodriguez'de katılmış ve destek vermiştir.

Wall Street'i İşgal Et eylemleri sırasında bir adam Zeitgeist ile ilgili eserleri gösteriyor, Kasım 2011
Wall Street'i İşgal Et eylemleri sırasında bir adam Zeitgeist ile ilgili eserleri gösteriyor, Kasım 2011

Yeni Zelanda Projesi

Zeitgeist Hareketi tarafından, Yeni Zelanda'da paraya dayalı olmayan bir toplum kurma hareketidir. Küresel bazdaki Geçiş Planının (Transition Plan) gerçekleşmesi yolunda bir adımdır.

Zeitgeist Hareketi'nin Yeni Zelanda'da yapmaya çalıştığı "kendi kendine üretim yapan tarlalar" gibi kaynak bazlı ekonomiye geçiş için yapılan daha birçok plan Geçiş Planı adlı videoda açıklanmıştır.

Otomatikleştirilmiş üretim
Otomatikleştirilmiş üretim

Basın'dan

30 Nisan 2009'da, Palm Beach Post'dan Rhonda Swan:

Böyle bir hareketle kim tartışabilir? Toplum lehine hiç çalışmadık. Bunu daha ne kadar devam ettirebilceğimizi düşünüyorduk? Şu anki sistemi koruyarak bize her zaman verdiğinden başka bir şey vermesini beklemek saçmalık değil mi?

—200px, Rhonda Swan

Orijinali: "Who can argue with such a movement? What we have never has worked for the benefit of society as a whole. How much longer can we really expect it to last? Isn't keeping our current system and expecting something different from what it's always given us insanity?"

17 Mart 2009'da, the New York Times'tan:

Bay Joseph "Hareketin amacı toplumsal değişime bilimsel yöntemin uygulanmasıdır" şeklinde tanımladı. Akşam saat 7'de başlayan iki saatlik finansal ekonomi kritiği, gece gezegensel hayatın belli başlı yapılarını yeniden dizayn etmekten aşağı kalmaz şekilde parasız ve bilgisayar yönetimli gelecek görüşünün ütopik sunumuna, Karl Marx ve Carl Sagan'ın John Lennon'u onun "Hayal" günlerinden kiralaması gibi medeniyetin baştan yeniden tasavvuruna dönüştü.

—200px, New York Times

Orijinali: ""The mission of the movement is the application of the scientific method for social change,” Mr. Joseph announced by way of introduction. The evening, which began at 7 with a two-hour critique of monetary economics, became by midnight a utopian presentation of a money-free and computer-driven vision of the future, a wholesale reimagination of civilization, as if Karl Marx and Carl Sagan had hired John Lennon from his “Imagine” days to do no less than redesign the underlying structures of planetary life."

Ayrıca okunabilir

  • Edward Bellamy, Equality (Türkçesi: Eşitlik) (D. Appleton & Co. 1897).
  • John Perkins, Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları (A.P.R.İ.L. Yayıncılık, Türkçesi Murat KAYI).
  • Jeremy Rifkin, End of Work (Türkçesi: Çalışmanın Sonu): The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, (Tarcher/Penguin; Updated Edition 2004).

Ayrıca bakınız

Logo TZM


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski