Venüs Projesi

 

Venüs Projesi

Venüs Projesi (The Venus Project), Jacque Fresco'nun gelecekle ilgili planlarını gerçekleştirmek amacıyla kurduğu bir organizasyon. Bir web site aracılığıyla yayınladığı video ve belgelerle, toplumu geliştirmek ve daha ileri taşımak amacıyla kaynak bazlı ekonomiye geçmenin; yenilenebilir şehirlerin, enerji etkinliğinin, doğal kaynak yönetiminin ve gelişmiş otomasyonun önemini topluma sağlayacağı faydaya odaklanarak açıkladığı bir organizasyondur. Bu organizasyon, Jacque Fresco ve Roxanne Meadows tarafından 1995 yılında başlatıldı. Jacque Fresco'nun hayatının ve çalışmalarının anlatıldığı Planlı Gelecek (Future by Design) 2006 yılında yayınlandı. Venüs Projesi'ne isim kaynağı olan Venüs, Florida'da Okeechobee Gölü yakınlarında 85.000 m2 alana sahip bir araştırma merkezidir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Kuruluşu: 1980
  • Merkezi: Venüs, Florida, ABD
  • Önemli kişiler: Jacque Fresco, Roxanne Meadows
  • Resmî sitesi: thevenusproject.com

Kaynak bazlı ekonomi

    Ana madde: Kaynak bazlı ekonomi

Venüs projesi yoksulluğun, kıtlığın, toplumdaki her türlü yozlaşmanın, suçun, ve savaşların nedeninin, günümüz dünyasının toplumun yararına olan teknolojik gelişmeleri bilinçli bir şekilde yavaşlatan kar bazlı ekonomik sistem olduğu düşüncesiyle kuruldu. Jacque Fresqo, kar bazlı ekonomik sistem tarafından teknolojinin gelişiminde kasıtlı olarak yaratılan yavaşlamanın, "karlılık"tan kurtarıldığında daha fazla insan için daha çok kaynak bolluğu ve buna bağlı olarak daha fazla ürün sağlayacağı ve kıtlık, yoksulluk ve açlığı ortadan kaldıracağı teorisini geliştirdi. Bu yeni keşfedilmiş kaynak bolluğu, insanların bencillik, yozlaşma ve açgözlülüğe olan eğilimini azaltacak ve birbirlerine güvenme eğilimini aşılayacaktır. Fresqo'ya göre, parasal ekonomik sistem ve onun sonucunda ortaya çıkan emek ve rekabet gibi süreçlerin insanları gerçek potansiyellerini ortaya koymaktan alıkoyarak toplumu geriletmektedir.

Venüs Projesi 3

Fresqo, insanların daha uzun, sağlıklı ve daha anlamlı bir hayat yaşamalarının artık mümkün olduğuna inanarak bahsettiği düşüncelerin toplumdaki insanların büyük çoğunluğu için en üst düzey fayda sağlayacak fikirler olduğunu ifade etti.

Fresqo'nun fikirleri Büyük Buhran yıllarında şekillendi. Fresqo dünyadaki, Büyük Buhran dönemine benzer olmakla birlikte onun kadar sert olmayan mevcut ekonomik durumun insanları serbest piyasa ekonomisi ve kapitalizmden uzaklaştırarak paranın yönetimini elinde tutan kurumlara karşı insanların güvenini yıkacağına inandı.

Venüs Projesi'nin temel yaklaşımı, mevcut para bazlı ekonomik sistemin, kaynak bazlı ekonomik sistem aracılığıyla ortadan kaldırılmasıdır.

Venüs Projesi'ni hayata geçiren Roxanne Meadows ve Jacque Fresco
Venüs Projesi'ni hayata geçiren Roxanne Meadows ve Jacque Fresco

Jacque Fresco'nun Hayatı

Jacque Fresco, endüstriyel tasarımcı, sosyal mühendis, yazar, konferansçı, fütürist ve mucittir. Tasarımcı ve mucit olarak biyomedikal yeniliklerden tamamen entegre sosyal sistemlere kadar geniş yelpazede çalışmıştır.

Zeitgeist Hareketi

    Ana maddeler: Zeitgeist Hareketi ve Zeitgeist

Zeitgeist hareketi, Venüs Projesi doğrultusunda aktivist denilen ve Venüs Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla gönüllü çalışan çeşitli insanların buluştuğu ve iletişim kurduğu bir ağdır. Venüs Projesi, Zeitgeist: Addendum, Zeitgeist: Aktivist Rehberi'nde (Zeitgeist Movement Orientation Presentation) ve 3. ve son belgesel olan Zeitgeist Moving Forward'da açıklanarak küresel sorunların muhtemel çözüm yolu olarak tanımlandı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski