kadınlarda boşalma

Kadınlarda boşalma (İngilizce: female ejaculation), çoğunlukla yoğun bir haz deneyimi ile birlikte görülen, orgazm sırasında paraüretral kesenin darbeler halinde, gözle görülür miktarda sıvı salgılamasına denir. Kadın boşalması fizyolojik olarak cinsel birleşmeden farklıdır. Bu boşalma sıvısı, Skene kesesi de denen, paraüretral keselerde üretilen, sulu bir sıvıdır. Paraüretral keseleri bartonlin keseleri ile karıştırılmamalıdır. Bu keselere çoğunlukla kadınların prostatı da denir. Boşalma sıvısı orgazm esnasında, idrar borusunun son kısımlarında bulunan çok küçük deliklerden ve de idrar borusunun sağında ve solundaki keselerden salgılanır.

Kadın boşalması üzerine az sayıda çalışma yapılmıştır. Bilimsel topluluk tarafından ortak tanımların ve araştırma metodolojisinin benimsenmemesi, bu deneysel veri eksikliğinin başlıca nedeni olmuştur. Araştırma, yüksek oranda seçilmiş katılımcılardan, dar vaka çalışmalarından veya çok küçük örneklem büyüklüklerinden zarar gördü ve sonuç olarak henüz önemli sonuçlar vermedi. Sıvının bileşimine ilişkin araştırmaların çoğu, sıvının idrar olup olmadığını veya içerip içermediğini belirlemeye odaklanır.

Sıvının üretranın içinden ve çevresinden Skene bezi tarafından salgılanıp salgılanmadığı da tartışma konusu olmuştur. Sıvının tam kaynağı ve doğası tıp uzmanları arasında tartışmalı olmaya devam ederken ve G noktasının varlığına ilişkin şüphelerle ilgiliyken, Skene bezinin sıvının kaynağı olduğuna dair önemli kanıtlar vardır. Bununla birlikte, kadın boşalmasının işlevi belirsizliğini koruyor.

kadınlarda boşalma
Kadınlarda cinsellik organı


Galeri

Gushing female ejaculation during an orgasm

Penis Insertion Ended

Vaginal fluid discharge

A giant penis copulating with a female devil. Iconographic Collections Keywords: Sexual intercourse; Ejaculation; India; Erotic; Erotica; Phallus


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski