alt kültür

 

alt kültür

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: subculture, passage, Fransızca: sous-culture, subculture, Almanca: Subkultur, Latin: sub: altında; cultura: ekin

Hücrelerin belli bir yoğunlukta hücre içeren kültürlerde çoğalmalarını ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine aktarılması işlemi. Bitki doku ya da aşısının birbirini takip eden bölünmelerinden sonra besi yerinin belirli aralıklarla değiştirilmesi. Pasaj.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: subculture

Hücrelerin belli bir yoğunlukta hücre içeren kültürlerde çoğalmalarını ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine aktarılması işlemi.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: subculture

İçinde yer aldıkları ekonomik, siyasal ve kültürel yapının temel değerlerine karşı olmamakla birlikte, dil, etnik köken ve zihniyet benzerliği veya aynı bölgeden, meslekten olma gibi özel eğilimler taşımaları nedeniyle toplumun bütününden ayrışan, farklı bir kimliğe sahip olan kültür grupları.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski