altkültür

 

altkültür

Alt kültür (İngilizce: subculture), bir kültür içindeki bir grup insandır. Hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak çeşitli önemli noktalarda ayrılarak gelişen bir kültür “altkültür” olarak tanımlanır.

Alt kültür örnekleri arasında hippiler, hipsterler, emolar, apaçiler, furry fandom, gothlar, motosiklet kulübü üyeleri ve dazlaklar sayılabilir. Alt kültür kavramı sosyoloji ve kültürel çalışmalarda geliştirilmiştir. Alt kültürler, karşı kültürlerden farklıdır.

Altkültürün kaynağı, belli bir yaş grubuna, üyelerin kökenine, ırkına, ekonomik sınıfına, cinsiyetine dayanabilir ve altkültürü belirleyen unsurlar genellikle grubun estetik, dinsel, mesleki, siyasi ve cinselliğe bakış açılarıdır.

Gençlik Altkültürleri

Hakim kültür içinde, gençlerin davranışlarına uygun rehberlikte bulunan, gençler tarafından paylaşılmış ve kabul edilmiş uygulamaları, tutumları, değerleri ve normları kapsayan gençlik alt kültürleri yer almaktadır. Hakim kültür içinde, çeşitli gençlik grupları, giyim tarzları, dinledikleri müzik türü, saç şekilleri, geliştirdikleri konuşma dilleri, benimsedikleri değer ve normları, tutum ve davranışları gibi özellikleri ile alt kültür grubu olarak varlıklarını sergilemektedirler.

Değerler ve normlar, dil, giyim ve saç tarzı, müzik ve boş zamanları değerlendirme biçimleri gibi unsurlar gençlik alt kültürlerinin genel belirleyicileri olarak kabul edilebilir. Bu kültürel unsurların en önemli özelliği, hızla yayılmaları şeklinde ifade edilebilir.

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: sübkültür, İngilizce: subculture, Fransızca: subculture, Almanca: Subkultur

Ulusal ya da toplumsal kültürleri oluşturan kültür birimlerinden her biri. bk. köylü kültürü, halk kültürü, seçkin kültürü, özdeksel kültür. krş. altbölük.

Budunbilim Terimleri Sözlüğü - 1973

İngilizce: sub-culture, Fransızca: sub-culture, Almanca: Sub-kultur

Bir toplumun kültürel yapısına yeterince uyum sağlayamayan kültür.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski