birlik

 

birlik

birlik hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

birlik, -ği

1. isim Tek, bir olma durumu, vahdaniyet:

      Tanrı'nın birliğine inanır.

2. isim Bir arada olma durumu, vahdet:

      Türk milletinin birliği.

3. isim Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet:

      Dil birliği. Ülkü birliği.

4. isim Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek:

      Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.

5. sıfat Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen:

      Birlik cezve.

6. isim, askerlik Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk:

      "Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı." - Necati Cumalı

7. isim, edebiyat Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.

8. isim, felsefe Bölünmezliği içeren yalın bütün.

9. isim, müzik En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

{tocify} $title={İçindekiler}

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: vahdet, İngilizce: unity, Fransızca: unité, Almanca: Einheit

Sinema/TV. 1. Bir film ya da televizyon izlencesinde, anlatılmak istenenin dağınıklığa yol açılmadan, ayrıntılara boğulmadan, ölçülü biçimde, bütünlük duygusu uyandırarak gerçekleştirilmesi durumu. 2. Bir resmi oluşturan çeşitli öğeler arasında varlığını duyuran uyuşum.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: 1 kW, Fransızca: projecteur 1 kW (de 1 kilo), Almanca: ? kW

Sinema/TV. Aydınlatmada kullanılan 1 kW'lık ışıldak.

Ayaktopu Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: federasyon, İngilizce: federation, Almanca: Verband, Bund

Türlü spor kurumlarının kendi aralarında oluşturdukları ve bağlı bulundukları topluluk.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: vahdet, Fransızca: unité

Koşukta, yazıda konunun bir ana düşünce ekseninde toplanışı.

Kentbilim Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: ittihat, İngilizce: union, Fransızca: union

İl, kent ve köy gibi yerel yönetim birimlerinin, bir ya da birden çok sayıdaki görevlerini daha iyi yerine getirmek amacıyla, yasalar uyarınca kimi kaynak ve örgenlerini birleştirerek oluşturdukları örgüt. Birliklerin de, kent yönetimleri gibi, başkanları, genel kurulları ve yönetim kurulları bulunur.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

İngilizce: synapsis, Fransızca: synapsis, Almanca: synapsis, Diğer: Yun. Synopsis

(karşılık: sinapsis) : Anadan ve babadan gelen homolog kromozom çiftlerinin geçici olarak birleşmesi.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: vahdet, İngilizce: unity, Fransızca: unité, Almanca: Einheit, Latin: unitas

(Lat. unitas < unus = bir) : (Somut anlamda) 1. Bölünemezliği içeren yalın bütün. 2-Çokluğun birliği; birlik halinde gelmiş olan çokluk; yalın olmayan, ama yok edilmeden bölünemeyen birlik. 3-Bölünebilen birlik (yığışım = Aggregat). (Soyut anlamda) Bir olanın özelliği; parçalarından (bölümlerinden) herhangi bir tanesi kaldırılsa yapısı değişen organik bir bütün. Birlik kavramının felsefede çeşitli kullanımları vardır: 1. Mantıksal birlik: a. Kavramın birliği, b. Düşünmenin birliği, c. Kategori, d. İde. 2-Fizik ötesi-spekülatif birlik: a. Karşıtların birliği (Nicolaus Cusanus'da, coincidentia oppositorum = karşıtların örtüşmesi; Hegel'de tinin eytişimsel birliği.) b. Bütünlük (Spinoza) c. Karşıtların her çeşit çokluğu üzerinde yükselen birlik (Plotinos'ta: bir olan.) 3. Varoluşsal birlik: Karar vermedeki koşulsuzluğa dayalı varoluş birliği (Kierkegaard; varoluş felsefesi). 4. Estetik'te: Çokluğun bir bütün olarak verildiği görüsel birlik (estetiğin önemli bir ilkesi).

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü - 1948

Türkçe: Vahdet

İfadenin tek konu üzerinde kalmış olması.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu - 1963

Fransızca: synapse

(sinapsis) (biyoloji)

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: pool, ittihat, İngilizce: pool, Fransızca: pool

1. Tecimde yarışıma yer vermemek amacıyla mal ederlerini saptayan tecimsel birlik. 2. Birkaç yapımcı kuruluşun sağladıkları kazançları bir bölümü ya da tümü ile (pool) adı verdikleri ortak vezneye yatırmak için aralarında yaptıkları sözleşme.

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü - 1972

(Derleme., öbek, grup) Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözcüklerin tümü (bk. özne birliği, yüklem birliği, tümleç birliği vb) .

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: association, Fransızca: association, Almanca: Assoziation, Vergesselschaftung

Aynı ekolojik ortamı işgal eden aynı ya da farklı türdeki bitkilerden oluşan topluluk.

Dilbilim Terimleri Sözlüğü - 1949

Fransızca: terme

Cümle öğelerinden birini (özne, nesne, tümleç, fiil, yüklem) meydana getiren kelime veya kelime öbeği.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: association, union, federation

Belirli amaçlar için uluslararası devletleri, siyasi partileri vb. grupları bir araya getiren, bağlantılarını sağlayan kuruluş.

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski