Edebiyat Terimleri Sözlüğü

ayaklı mâni

ayaklı mâni ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, edebiyat Cinaslı ayaklarla söylenen bir mâni türü:      …

ayaklı koşma

ayaklı koşma ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, edebiyat Halk şiirinde müstezat tarzında söylenen deyiş…

ayak değiştirmek

ayak değiştirmek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. talim yürüyüşünde kısa bir adım atmak yolu ile adımlar…

ayak

Ayak , birçok omurgalıda bulunan anatomik bir yapıdır. Ağırlık taşıyan ve hareket etmeye olanak sağlayan bir uzvun termina…

kakofoni

kakofoni ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, edebiyat, Fransızca cacophonie Ses uyumsuzluğu. Kelime Köke…

atışma

Halk edebiyatında âşıkların karşılıklı şiir söylemesidir. Kelimenin kökeninde iki anlam vardır: 1. Atmak: Birbirine laf at…

biçim

biçim ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? biçim (I) isim Biçme işi:       "Ekim biçim işlerini tamamıyla…

günlük

Günlük ya da günce , bir kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini, tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan …

fabl

Fabl ya da Öykünce sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve genellikle manzum öykülerdir. İnsana ait bir …

retorik

Retorik ya da eski ismiyle Belâgat , etkileyici ve ikna edici konuşma sanatı. Sözcük güncel kullanımda "etkileyici v…

metafor

metafor ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, edebiyat, Fransızca métaphore Mecaz . Kelime Kökeni Fransızc…

mecaz

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan sözlere veya kavramlara Türkçe eğretileme ; Arapç…

sonuç

Sonuç ya da Netice eylemleri ya da olayları niteliksel veya niceliksel olarak ifade eden bir durum. Olası sonuçlar avant…

bent

bent ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? bent , -di Farsça bend 1. isim, eskimiş Bağ, rabıt. 2. isim, eskimiş…

aşırmacı

aşırmacı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Başkasına ait olan bir şeyi izinsiz alan kimse. 2. isim,…

aşırma

aşırma ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Aşırmak işi:       "Hemen bir yolunu bulurlar yükü ü…

aşırmak

aşırmak ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. -i, -den Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden diğer ya…

espri

espri ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Fransızca esprit 1. isim İnce söz:       "Espri, kıtlıkta boll…

asonans

asonans ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, edebiyat, Fransızca assonance Aynı aksanı veren ünlüyü ondan…

asalet

asalet ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (asa:let), Arapça aṣālet 1. isim Soyluluk:       "Fakat çilek…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı