prim

 

prim

prim hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

Fransızca prime

1. isim İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen para:

      "Kimi mutluluğu attığı golde, aldığı primde, kırdığı rekorda bulur." - Haldun Taner

2. isim Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret.

3. isim, ekonomi Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış.

{tocify} $title={İçindekiler}

Gümrük Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: Prim, İngilizce: Premium, subsidy, Fransızca: Prime, subvention

Belirli malların üretim ve yurttan çıkışının özendirilmesi amacıyla, o malların üreticilerine ya da çıkaranlarına genellikle devletçe yapılan yardımlar (para yardımları, vergi bağışıklığı vb. gibi), a. bk. çıkış primi.

Ayaktopu Terimleri Sözlüğü - 1974

bk. kazanmalık.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: premium, bounty

1. bk. ikramiye 2. bk. sigorta primi 3. Menkul ya da gayri menkullerin nominal değeri ile piyasa değeri arasındaki pozitif fark. 4. Vadeli işlemler piyasasında ürün, taşınır değer, döviz gibi varlıkların gelecekteki fiyatının yükselmesi durumu.

Kelime Kökeni

Fransızca prime "ödül, ödeme, özellikle sigorta veya faiz ödemesi, menkul kıymetlerde bir senedin yazılı değeri ile piyasa değeri arasındaki fark" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen praemium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praemium "1. yarışta birincilik, 2. birincilik ödülü" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince praeemere "ön sırayı almak, önde gelmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince emere, empt- "almak" fiilinden pre+ önekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

"sigorta veya faiz ödemesi" [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı (1930) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve prim kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski