üretim araçları

 

üretim araçları

Üretim araçları (İngilizce: means of production), somut ve insansız girdilerin -fabrikalar, makineler ve gelir meydana getirmede kullanılan araçlar- üretim sürecinde kullanılması. Marksizm, terim olarak üretim araçları sermaye, toprak, emek ve hammaddeden oluşan ve artık değer üretiminde kullanılan ögelere tekabül eder. Üretim araçlarını elinde tutanlara "kapitalist" ya da "burjuva", kendi emeğini bile bir üretim aracı kullanma yetisinden arındırılmış ve mülk sahibi olmayan insan topluluğuna da "proleterya" denmektedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, ekonomi, çokluk

Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: means of production

Marksist yaklaşıma göre bir toplumda gereksinmeleri ve serveti üretmek için emeğin kullandığı hammadde, yardımcı madde, emek araçları ve emeğin konusundan oluşan unsurlar, diğer bir deyişle emeğin üretim yapabilmesi için gerekli olan unsurların bütünü. krş. üretim faktörleri

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski