Ebu Ali Farmedi

 

Ebu Ali Farmedi


EBÛ ALİ el-FÂRMEDÎ (أبو علي الفارمدي) Ebû Alî Fazl b. Muhammed el-Fârmedî (ö. 477/1085) Nakşibendî silsilesinin önemli sûfîlerinden biri.

Ebu Ali Fârmedî (1042, Farmed - 1085, Tus), asıl ismi Fadl bin Muhammed, Altın Silsile'nin 7. halkası İslam âlimi, mutasavvıf şeyh. Yusuf Hemedani ve İmam Gazali'nin hocası idi.

Horasan'da yetişen evliyalardandır. Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizâmülmülk'den çok hürmet ve ilgi görmüştür. Din ilimlerini özellikle Ebu’l Kâsım Kuşeyrî ile Ebû Abdullah Muhammed bin Muhammed Şirâzî, Ebû Mensûr Temimî, Ebû Abdurrahmân Neylî, ve Ebû Osman Sabûnî olmak üzere birçok alimden tahsil etmiştir. Tasavvuf ilmini hem Ebu’l Kâsım Gürgânî Tûsî'den hem de Ebu’l Hasan Harkânî'den almıştır. Ebu’l Kâsım Gürgânî, Ebû Osman Mağribî’nin, o da Cüneyd-i Bağdadî'nin talebesi idi. Gençlik yıllarında Ebu Said-i Ebu’l-Hayr'ın ders ve zikirlerine katıldı.

Ebu Ali Farmedi Kabristanı

İran - Meşhed, Meşhed şehrine 25 km uzaklıktaki Farmad Köyü kabristanında

EBÛ ALİ el-FÂRMEDÎ

Ebû Alî Fazl b. Muhammed el-Fârmedî

Fadl bin Muhammed
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski