Hendek Muharebesi

 

Hendek Muharebesi

Hendek Muharebesi veya Konfederasyonlar Savaşı (Arapça "Gazvet'ül-Ahzab"), Arap ve Yahudi kabilelerinden gelen saldırıya karşılık, Yesrib'de (bugünkü Medine) Müslümanlar tarafından yapılan 20/24 günlük bir savunma savaşıydı. Birleşik güçlerin sayısının altı yüz at ve bazı develerle yaklaşık 10.000 kişi olduğu tahmin edilirken, Müslüman savunucuların sayısı 3.000 idi.

Medine'nin büyük ölçüde sayıca az olan savunucuları, çoğunlukla İslam peygamberi Muhammed tarafından yönetilen Müslümanlar, İranlı Selman'ın önerisi üzerine bir hendek kazdılar. Bu, Medine'nin doğal tahkimatlarıyla birlikte, iki tarafı bir çıkmazda kilitleyerek konfederasyonun atlardan ve develerden oluşan süvarilerini işe yaramaz hale getirdi. Müttefikler, aynı anda birkaç saldırı yapmayı umarak, Müslüman müttefiki Medine Yahudileri Beni Kurayza'yı şehre güneyden saldırmaya ikna ettiler. Ancak Muhammed'in diplomasisi birliği rayından çıkardı ve müttefikler dağıldı. İyi organize olmuş savunucular, konfederasyon moralinin düşmesi ve kötü hava koşulları kuşatmanın fiyaskoyla sonuçlanmasına neden oldu.

Kuşatma, Müslümanların çok az zayiat vererek taktiksel olarak rakiplerini yendikleri bir "fikir savaşı" oldu. Müslümanları yenilgiye uğratma çabaları başarısız oldu ve İslam bölgede etkili oldu. Ardından Müslüman ordusu Beni Kurayza kabilesini kuşatarak onları teslim aldı.

Yenilgi Mekkelilerin ticaret ve prestijlerinin çoğunu kaybetmelerine neden oldu.

Hendek Savaşı haritası
Hendek Savaşı haritası

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

TarihMiladi 1/4 Mart 627 - 24 Mart 627
Bölge
Yesrib çevresi
SonuçKuşatma başarısız oldu; Müslüman zaferi
Taraflar

Müslümanlar

 • Ensar
 • Muhacirun

Konfederasyon kabileleri

 • Kureyşliler (Mekke)
 • Beni Kurayza, Beni Nadir ve diğer bazı Yahudi/Arap kabileleri
Komutanlar ve liderler
Muhammed
Zübeyr bin Avvâm
Ali
Selman-ı Farisî
Ebu Süfyan
Güçler
3.00010.000
Kayıplar
1 - 5 kişi10 kişi


İsim

Savaş, Müslümanların bir savunma eylemi olarak savaşa hazırlanırken kazdıkları hendek adını almıştır. Arapça: خندق Orta Farsça kandag (Farsça: کندگ) kelimesinin Arapçalaştırılmış halidir; "kazılmış olan" anlamına gelir). İranlı Selman, Muhammed'e şehrin çevresine bir hendek kazmasını tavsiye etti. Savaş müttefikleri için Kur'an'da el-ahzâb (Arapça: الاحزاب)[Kur'an 33:9], ifadesi kullanılmıştı.

Arka plan

Müslümanlar , Mekke'den göç ettikten sonra 624'te Bedir Savaşı'nda ve 625'te Uhud Savaşı'nda Mekkeli Kureyş'le savaştı. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar ne kazanmış ne de kaybetmiş görünmelerine rağmen askeri güçleri giderek artmaktaydı. 4 Şaban'da (Ekim 625) Muhammed, Bedir'den sonra Uhud'da ikinci kez 1000 kişilik Kureyş ordusunu karşılamak için 300 adam ve 10 attan oluşan bir kuvvet topladı. Çatışma olmamasına rağmen, kıyı kabileleri Müslüman gücünden etkilendiler. Muhammed ayrıca, sınırlı bir başarı ile, Müslüman yayılmasına karşı birçok ittifakı bozmaya çalıştı. Yine de Mekkelileri engelleyemedi.

Hendek Savaşı alanı, Medine
Hendek Savaşı alanı, Medine

Kaynakça

 • Rodinson, Muhammed: Prophet of Islam, p. 208.
 • Rodinson, Muhammed: Prophet of Islam, p. 208.
 • Watt, Muhammed: Prophet and Statesman, pp. 167–174.
 • Watt, Muhammed: Prophet and Statesman, pp. 167–174.
 • The Sealed Nectar by Safi-ur-Rahman.
 • Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, pp. 167–174.
 • Nomani, Sirat al-Nabi, pp. 368–370.
 • Peters, Muhammad and the Origins of Islam, p. 211—214.
 • Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, p. 135.
 • The Sealed Nectar. Riyad. 1996. s. 306.
 • Watt, Muhammad at Medina, pp. 34–37.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski