Mâriye el-Kıbtiyye

 

Mâriye el-Kıbtiyye
İslam kaligrafisinde Mâriye'nin adı.

Mâriye el-Kıbtiyye (ö. 637) (Mâriyetü'l Kıbtiyye), İslam peygamberi Muhammed'in eşi. Mısır’ın Said bölgesinden Hafn denilen bir köydendir. Kıptî bir baba ve Rum bir anneden dünyaya geldiği belirtilmektedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Ölüm tarihi: 637
  • Eşi: Muhammed (e. 627 – 632)
  • Çocukları: İbrahim
  • Dini: İslam

Evliliği

Muhammed, hicretin yedinci yılında Bizans'ın İskenderiye valisi Mukavkıs'a bir mektup göndererek kendisini İslam'a davet etmiş, bunun üzerine Vali aldığı davete değer vermiş ancak İslam'ı kabul etmemiştir. Vali Mukavkıs, Muhammed'den kendisine mektup getiren elçi Hâtıb b. Ebî Beltaa'ya büyük ikramlarda bulunmuş ve Muhammed'e yazdığı cevabı mektupla birlikte; iki cariye, bir hadım ağası, 1000 miskal altın, kıymetli elbiseler, kumaşlar, güzel kokular ve bunun gibi bir takım hediyeler göndermiştir. Mâriye ve kardeşi Sirîn adlı cariyeler Medine yolunda Hâtıb b. Ebî Beltaa'nın daveti üzerine veya Medine'de Peygamber'in tebliği üzerine İslam'ı kabul edip Müslüman oldular. Mâriye el-Kıbtiyye, Muhammed ile nikâhlandıktan bir yıl sonra ondan bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Kardeşi Sirîn, Muhammed'in şâiri Hassan b. Sâbit ile evlenmiştir.

Mâriye'nin cariyelik statüsünden Müslüman olmasıyla veya bir çocuk dünyaya getirmesiyle kurtulduğunu ifade eden iki görüş bulunmaktadır.

Mâriye el-Kıbtiyye'nin İslam peygamberi Muhammed ile evliliği, bütün Mısırlıları etkilemiştir. Müslümanlarla Mısır'daki Bizanslılar arasında çıkan savaşta Mısırlılar tarafsız davranmış, Bizanslılara destek olmamışlardır. Mısırlıların tarafsız davranmalarının sebeplerinden biri olarak kendi milletlerinden olan bir kadının, Peygamber'le evli oluşu gösterilmektedir.

İbrahim

Muhammed'in Mâriye el-Kıbtiyye'den Hicretin 8. yılının Zilhicce ayında (Nisan 630) dünyaya gelen çocuğuna İbrahim ismi verildi. İbrahim'in hangi yaşta öldüğü tartışma konusu olmakla birlikte yaygın olan görüş iki yaşını doldurmadan öldüğüdür.

Vefâtı

Mâriye, hicrî 16 senesinde vefat etmiş, cenaze namazı Ömer bin Hattab tarafından kıldırılmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski