Meymûne bint Haris

 

Meymûne bint Haris
İslam kaligrafisinde Meymûne'nin adı.

Meymûne bint-i Haris, İslâm peygamberi Muhammed’in son eşi. Asıl ismi Berra iken, Muhammed onu Meymune olarak isimlendirmişti.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Doğum tarihi: 594
  • Doğum yeri: Mekke
  • Defin: Cennet'ul Bakî
  • Eşleri:
  • Babası: Haris bin Hazn
  • Annesi: Hind bint Avf
  • Dini: İslam

Soyu

Meymûne bint-i Haris'in soyu, Meymûne binti Haris bin Hazn bin Büceyr bin el-Hezm bin Ruveybe bin Abdillah bin Hilâl bin Âmir bin Sa’saa el-Hilâliye’dir. Mekke’deki Benî Hilâl kabilesindendi. Annesinin ismi Hind binti Avf' dır.

Evlilikleri

Meymûne bint-i Haris, ilk evliliğini İslam öncesi dönemde Mes’ûd bin Amr bin Umeyr es-Sekatî ile yapmıştı. Ondan ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini Ebu Rehm b. Abduluzza ile yapmış, kocasının ölümünden sonra dul kalmıştır.

Meymûne bint-i Haris, Abbas bin Abdülmuttalib'in baldızıydı. Abbas, baldızı Meymune ile evlenmeye Peygamber'i teşvik etmişti. Muhammed'in bu evliliğinin akabinde, Meymûne bint-i Haris'in mensubu olduğu Âmir b. Sa’sa’a kabilesinden heyetler Medine’ye gelerek, İslam Peygamberi ile görüşmüş ve kabile halkı Müslüman olmuştur. Bu durum Muhammed'in, Meymûne bint-i Haris ile evlenmesinin asıl sebebi; önceki evliliklerinde olduğu gibi dul kalan bir kadına yardım elini uzatmak, Müslüman olduğu halde Mekke’de paganların içinde kalan birini bu sıkıntıdan kurtarmak ve Mekkeliler’e karşı bir jest yapmak olarak değerlendirilmiştir. İslam peygamberi Muhammed, Meymûne bint-i Haris ile evlendiğinde altmış yaşlarındaydı. Meymûne, Peygamber'in nikâhladığı son eşiydi.

Aişe bint Ebu Bekir’in "bizim en muttakimiz, akrabalık bağını en çok gözetenimizdi" ifadesi ile övdüğü Meymûne bint-i Haris, hicrî 61 yılında 81 yaşında ölmüştür. Kendisinden 76 hadis rivayet edilmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski