mezhep

 

mezhep

Mezhep, (Arapça: مذهب) bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir. Düşünce ekolü olarak da bilinir. Dini terimlerde doktrin ise akide altına girer.

Mezhepler aynı zamanda dini kişilik ve toplumların din algısıdır. Algı algılayan kişinin kendisine bağlı sebeplerle objenin kendisinden farklılıklar arz edebilir.

Dünyadaki başlıca din ve mezhepler
Dünyadaki başlıca din ve mezhepler

{tocify} $title={İçindekiler}

Dinlerde mezhepler

İslam

    Ana madde: İslam mezhepleri

İslam dininde mezhepler Fıkhi mezhepler ve İtikadi mezhepler olarak iki ana gruba ayrılır.

Budizm

    Ana madde: Budizm okulları

Hinduizm

Hristiyanlık

    Ana madde: Hristiyan mezhepleri

Yahudilik

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

mezhep, -bi

Arapça meẕheb

1. isim, din bilgisi Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri:

      "Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. isim, mecaz Anlayış, görüş.

3. isim, eskimiş Öğreti.

Kelime Kökeni

Arapça ḏhb1 kökünden gelen maḏhab مذهب  "1. gidiş, yol, rota, 2. kanı, görüş, İslam hukukundaki ekollerden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏahaba ذهب  "gitti, bir yol izledi" fiilinin masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

mezheb [ Tezkiret-ül Evliya (1341) : ben Şāfiˁī mezheb degülven ammā Şāfiˁīyi yavlak severven ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve mezhep kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski