On İki İmam

 

On İki İmam

On İki İmam veya On İki İmamlar, İslâm Dîni'nin Şiî mezheplerinden biri olan İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye (veya Onikiciler; fıkhî mezhep olarak Câferîlik ile Alevîlik) Onikicilik itikadındaki imâm silsilesine verilen addır. Ehl-i Sünnet vel Cemaat inancında da On İki İmamlar'a saygı gösterilir. Ehl-i Beyt'ten Ali ile başlayan On İki İmamlar; Muhammed'in torunlarından Hüseyin bin Ali'nin soyundan devam eder.

{tocify} $title={İçindekiler}

Şiîlik / Alevî-Câferî ve Sünnîlik arasındaki farklı görüşler

    Ana maddeler: İmamet, Câferiyye Şiîliği, Onikicilik, Alevîlik ve Ehl-i Sünnet

İsnâaşeriyye'ye göre İslâm'ın meşrû halifeliği (velâyet gereği) On İki İmâm'a aittir. İmâmet adı verilen bu husus, Câferî fıkhının temel kaynağını oluşturur. Şiî ve Alevî-Câferî Müslümanların, Sünnîlerden farklı İmam Mehdi beklemektedirler. İmam Mehdi dışındaki İmâmı, Sünnîler kabul etmezler ve Bâtıl zannederek şiddetle reddederler. Fakat Sünnîlikte, Alevîlerin nesebi olan ve Alevî-Câferîlik'teki On İki İmamlar yerine, Sünnîlerin kendilerine halife seçtikleri Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Muaviye'yi kabul ederler. Mehdî'nin ortaya çıkmasında görüşler farklıdır. Mâsum (günahsız ve hatasız olmak) sıfatının yalnız Peygamberlere has olduğu gibi, On İki İmamlar'ın herhangi hata veya günah işlemediklerinden dolayı On Dört Mâsum (günahsız ve hatasız olmak) denir ve kaynak olarak da Kur'an-ı Kerîm'deki Ahzâb Sûresi 33. Ayeti buna dair delildir.

12 İmam
Muhammed'inkiyle birlikte 12 İmam'ın kaligrafik temsili.

On İki İmâm listesi

On İki İmâm, sırasıyla şu şekilde sıralanır:

Noİmâm AdıKünyesiNesebiLâkabıYaşadığı tarihler
1Ali
(علي)
Ebu-l Hasan
(أبو الحسن)
İbn Ebu Talib
(إبن أبي طالب)
Emir-el Mu'minin
(أمیر المؤمنین)
El-Mûrtezâ
(Beğenilmiş, seçilmiş.
Makbûl. Rağbet gören.
Beğenilen.)

(المرتضى)
Birinci Ali
599 – 661
2Hasan ibn Ali
(ألحسن)
Ebu Muhammed
(أبو محمد)
İbn Ali ibn Ebu Talib
(إبن علي إبن أبي طالب)
El-Mûctebâ
(Seçilmiş. Kıymetli)
(ألمجتبی)
İkinci Ali
624 – 670
3–50
3Hüseyin ibn Ali
(ألحسین)
Ebu Abdullah
(أبو عبداللھ)
İbn Ali ibn Ebu Talib
(إبن علي إبن أبي طالب)
Seyyid eş-Şühedâ
(Şehidlerin efendisi)
(سید الشھداء)
Üçüncü Ali
626 – 680
4–61
4Ali bin Hüseyin
(علي)
Ebu Muhammed
(أبو محمد)
İbn el-Hüseyin
(إبن الحسین)
Zeyn el-Âbidîn
(زین العابدین)

(Secde eden;
Kulların ziyneti
)


Dördüncü Ali
658/9 – 713
5Muhammed el-Bakır
(محمد)
Ebu Cafer
(أبو جعفر)
İbn Ali
(إبن علي)
El-Bâkır
(ألباقر)

(Alîm)


Beşinci Ali
676–734
57–114
6Cafer-i Sadık
(جعفر)
Ebu cAbdullah
(أبو عبداللھ)
İbn Muhammed
(إبن محمد)
Es-Sâdık
(ألصادق)

(Dürüst)


Altıncı Ali
699–765
83–148
7Musa el-Kâzım
(موسی)
Ebu İbrahim
(أبو إبراھیم)
İbn Câfer
(إبن جعفر)
El-Kâzım
(ألکاظم)

(Sâkin)


Yedinci Ali
745–799
128–183
8Ali er-Rıza
(علي)
Ebu-l Hasan
(أبو الحسن)
İbn Musa
(إبن موسی)
Er-Rıza
(ألرضا)

(Lâtif)


Sekizinci Ali
765–818
148–203
9Muhammed el-Cevâd
(محمد)
Ebu Cafer
(أبو جعفر)
İbn Ali
(إبن علي)
El-Cevâd
(الجواد)
Muhammed Takî
(التقي)

(Cömert)


Dokuzuncu Ali
810–835
195–220
10Ali Naki
(علي)
Ebu-l Hasan
(أبو الحسن)
İbn Muhammed
(إبن محمد)
El-Hâdî (ألھادي),
Ali en-Nakî (ألنقي)

(Mürşîd, Hâlis)


Onuncu Ali
827–868
212–254
11Hasan-ul Askeri (ألحسن)Ebu Muhammed
(أبو محمد)
İbn Ali
(إبن علي)
El-Askerî
(ألعسکري)

(Neferî)


On birinci Ali
846–874
232–260
12Muhammed Mehdi
(محمد)
Ebu Kasım
(أبو قاسم)
İbnül-Hasan
(إبن الحسن)
El-Mehdi
(ألمھدي)

(Delil)


On ikinci Ali
868
255


On İki İmâm'ın adlarının İslam hat sanatı ile yazılımı
Muhammed Mustafa, Ali el-Mûrtezâ ve Fatıma Zehra'nın isimlerini de ihtiva eden bir haliyle On İki İmâm'ın adlarının İslam hat sanatı ile yazılımı.

Ayrıca bakınız

  • On iki halife
  • On iki havari
  • Ondört Masum
  • 14 Masum-u Pak
  • İmam (İslâm)
  • İmamiye


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski