Ümmü Habibe

 

Ümmü Habibe
İslam kaligrafisinde Ümmü Habibe'nin adı.

Ümmü Habibe (أم حبيبة) veya Ümmü Habîbe Remle bint Ebî Süfyân (594, Mekke - 664, Medine) İslâm Peygamberi Muhammed'in eşi. "Müminlerin annesi" diye de adlandırılır.

Ebî Sûfyân ile Safiye bint Ebî el-ʿAs'ın kızlarıdır. Birinci Emevî Hâlifesi Muâviye'nin kız kardeşi ve Osman'ın anne tarafından birinci, baba tarafından ise ikinci kuzeniydi.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

Ubeydullah bin Cahş ile evliliği

İlk kocası olan Ubeydullah bin Cahş, Muhammed'in daha sonra 627 yılında evlendiği Zeynep bint Cahş'ın erkek kardeşiydi. Ubeydullah ibn Cahş ile yaptığı ilk evliliğinden doğan kızı Hâbibe'den dolayı "Ümmü Hâbibe" künyesini almıştı. Ümmü Habibe, İslâm gelmeden önce Hanif dinine bağlı, putperestlikten uzak bir hayat yaşamıştı. İslam Peygamberi Muhammed'in İslamiyet'e davetini, kocası Ubeydullah ile birlikte ilk kabul eden Müslümanlardan olup, baskılara maruz kalmıştı. Eşi Ubeydullah b. Cahş ile birlikte Habeşistan’a hicret etmişler, kocası orada vefat etmişti.

Muhammed ile olan evliliği

Ümmü Habibe, Habeşistan’da kalmıştı. Mekke’ye ailesinin yanına dönmesi halinde, babası tarafından eski inancına dönmesi konusunda baskı görmekten korkuyordu. Bu haberi alan Muhammed, Ümmü Habibe'yi kendisiyle evlenmesi hususunda Habeşistan Kralı’na bir elçi gönderdi. Kral Necaşi, Peygamberin kendisiyle evlenmek istediği haberini Ümmü Habibe’ye bildirdi. İslam Peygamberi mehir olarak 400 dinar ve değerli hediyeler gönderdi. Ümmü Habibe, Medine'ye dönüp Muhammed ile evlendi.

Peygamberin Ümmü Habibe ile evlendiği haberi babası Ebu Süfyan’a ulaşınca Ebu Süfyan da bu evliliği kabul etti ve doğruladı.

Ayrıca Muhammed, bu evlilikle Emevîlere akraba oldu. Bu evlilik hadisesi Emevîlerin İslam'a girmelerini kolaylaştıran bir unsur olmuştur. Evlilikten sonra Ebu Süfyan, Muhammed'in evine rahatlıkla girip çıkma avantajını elde etmiş, İslam'ı ve Müslümanlığı daha yakından tanıma fırsatı bularak, kendisi de Müslüman olmuştur.

Ümmü Habibe, hicri 59. yılda ölmüştür. Hadis kitaplarında kendisinden rivayet edilen birçok hadis mevcuttur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski