Reyhâne bint Zeyd

 

Reyhâne bint Zeyd
İslam kaligrafisinde Reyhâne'nin adı.

Reyhâne bint Zeyd (Arapça: ريحانة بنت زيد), Muhammed'in eşlerinden biri olmuş Yahudi kökenli Arap kadındı. Kuzey Arap Yarımadasında yaşamış Yahudi kabile Beni Kureyza'dan bir genç bir kadındı. Silsilesi; Reyhâne binti Şem’ûn İbn-i Yezid veya Reyhâne binti Zeyd İbn-i Amr İbn-i Hanefe bin Şem’ûn bin Yezid’tir. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Doğum tarihi: 612
  • Doğum yeri: Medine
  • Ölüm tarihi: 632
  • Ölüm yeri: Medine
  • Defin: Baki Mezarlığı
  • Eşi: e. 627-? Muhammed bin Abdullah
  • Babası: Zeyd bin Amr
  • Dini: İslam

Evliliği

İlk kocası Benî Kurayzalı Hakem'dir. Beni Kurayza Muharebesi ardından idam edilen kocasından sonra esir düşmüş, sonradan Müslüman olmuştur. Ancak onun Müslüman olması büyük ihtimal zorlama sebebiyledir. Tüm ailesi ve kocasıyla birlikte katledilen tüm kabilesinin ardından sahipsiz kalarak Muhammed'in payına düşen köle olmuştur. Bunun kendinde kin uyandırdığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden hiçbir zaman Muhammet'in karısı olmayı tercih etmemiş ve cariye kalmayı yeğlemiştir. Zaman zaman İslam'a karşı açık tavırlarıyla dikkat çekmiştir. Ahzâb Suresi: 26-27 ayetleri Benî Kurayza Gazvesi’ne ve Reyhane bint Zeyd'in esir alınmasına işaret etmektedir:

İbn-i İshak'a göre, Muhammed onu esir bir cariye köle olarak yanına almış ve ona İslam'ı kabul edip eşi olmasını teklif etmiştir. Fakat o bu isteği reddetmiştir. Bazı kaynaklara göre ise Reyhane sonradan Müslüman olmuş fakat hür Müslüman kadınlar gibi başını örtmeyi reddederek cariye bir köle olarak kalmıştır. Peygambere: "Beni nikahlamaktansa, cariyen olarak muhafaza et! Ben bir cariye kadın olarak kalmak isterim, zira hür Müslüman kadınlar gibi başıma örtü ve yüzüme peçe takınmak istemiyorum." dediği bazı kaynaklarda kaydedilir. Yine aynı kaynaklarda Reyhane'nin "kadın köleler tarzında örtünmek istediği" ifadesi yer almaktadır. Reyhane'nin başını örtmeyi reddetmesi Muhammed ile aralarında gerginliğe sebep olmuş fakat daha sonra bu sorun giderilmiştir.

Ölümü

Muhammed'in ölümünden önce 632 yılında Medine’de yaşamını yitirdi ve Bakî kabristanlığına defnedildi.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski