Veda Hutbesi

 

Veda Hutbesi
Muhammed'in Veda Hutbesi'ni gerçekleştirdiği Arafat Dağı ve civarı

Veda Hutbesi, Hicri 9 Zilhicce 10 tarihinde (çeşitli kaynaklarda Miladi takvimde 6-7-8-9 Mart 632 olarak karşılanmaktadır.) İslam peygamberi Muhammed tarafından, kendisinin ilk ve son Hac'cı olan Veda Haccı'nda 124.000 Müslümana karşı yaptığı konuşma metni. Dinleyicilerin sayısı itibarıyla en kuvvetli hadis kabul edilir.

Rivayete göre Muhammed, bu son hutbesinde, bundan sonra bir daha hac edemeyeceğini bildirip ölümünün yaklaştığını ima ettiği, sonraki aylar içerisinde de yaşamını yitirdiği için bu hacca Veda Haccı, konuşmaya da Veda Hutbesi adı verilmiştir.

Veda Hutbesi'nin bazı bölümleri birbirine uymayan değişik rivayetlere dayalı versiyonları bulunmaktadır. Bu versiyon farklılıkları ile ilgili açıklayıcı görüşlerden biri şudur:

Veda Hutbesi her ne kadar tek bir hutbe imiş gibi kabul edilmekteyse de, gerçekte bu hutbe, Arafat'ta, Mina'da ve bir gün sonra yine Mina'da olmak üzere arife günü ile, bayramın 1. ve 2. günlerinde parça parça irad edilmiştir. Değişik yer ve zamanlarda irad edildiği için de hutbe, birçok kişi tarafından birbirinden farklı şekillerde rivayet edilmiştir. Kişinin ya da grubun duyduğunu başkaları işitmediğinden, hutbenin tamamının bir araya toplanmasında bu farklı rivayetlerden yararlanılmış ve daha sonraki yıllarda bu üç ayrı yer ve zamanda tamamlanan hutbe tek bir hutbe olarak bir araya getirilmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski