bibliyofobi

 

bibliyofobi

Bibliyofobi (İngilizce: bibliophobia), kitap korkusu veya kitaplara karşı duyulan nefret olarak ifade edilir. Bu tür korkular genellikle kitapların toplum ya da kültür üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır.:2 Bibliyofobi, sansür ve kitap yakımının yaygın nedenlerinden birisidir. Bibliyofobi ve bibliophilia birbirine zıttır.

1999 yılında Birkbeck Koleji Matthews dersinde Tom Shippey , Orta Çağ'da bibliyofobiyi tartışmıştır. Bu fobi din adamları gibi okuma yazma bilen kişilerin dini ve yasal metinleri kullanarak emirlerini okuma yazma bilmeyen kişilere dayatmalarının ortaya çıkması ile başlamıştır. Buna örnek olarak Anglo-Sakson edebiyatından Afnameci'nin Hikâyesi verilebilir.

İlk Çin imparatoru Qin Shi Huangdi, kitapların içerdiği Konfüçyüsçü fikirlerden korktuğu için kitap imhası emri vermiştir
İlk Çin imparatoru Qin Shi Huangdi, kitapların içerdiği Konfüçyüsçü fikirlerden korktuğu için kitap imhası emri vermiştir

Konuyla ilgili yayınlar

  • Dibdin, Thomas (1832), Bibliophobia, H. Bohn

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski