gerascofobi

 

gerascofobi

Gerascofobi (İngilizce: gerascophobia) yaşlanma ya da yaşlanmanın kalıcılığına karşı olan anormal korkudur. genellikle belirli fobiler altında sınıflandırılan, tek bir spesifik panik tetiklenmesinden korkulan bir klinik fobidir. Gerascofobi, yalnız kalan, kimsesiz ve kendine bakamayacak kişilerin endişelerine dayanabilir. Fobiye sahip kişiler genç ve sağlıklı olabilir.

Semptomlar, geleceğe dair korkuyu ve günlük işlevleri yerine getirmek için başkalarına güvenme ihtiyacı duygusunu içerir. Birçok fobiye sahip insan ayrıca, yaşlandıklarında toplumda aktif bir rol oynamayacaklarından korkuyorlar.

Gerascophobia terimi, Yunancadaki γηράσκω, gerasko, "Ben yaşlandım" ve φόβος, phobos, "korkular" kelimelerinin birleşimiyle oluşur. Bazı yazarlar buna gerontofobi derler, ancak bu fobi yaşlıların korkusunu da belirtebilir.

Ayrıca bakınız

gerascophobia


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski