gerontofobi

 

gerontofobi

Gerontofobi (İngilizce: gerontophobia) yaşlanmaya karşı olan bir fobi, ya da yaşlılığa karşı bir nefret ve korkudur. Birçok insan bu fobiye sahiptir. Terim Yunancadaki γέρων – gerōn, "yaşlı adam" ve φόβος – phobos, "korku" kelimesinin birleşiminden gelir.

Yaş ayrımcılığı

Yaş ayrımcılığının ayrımcı yönleri, Gerontofobiye güçlü bir şekilde bağlıdır. Yaşlılara karşı bu normal olmayan korku ya da nefretin sebebi, bir gün tüm gençlerin yaşlanacağını ve yaşlılığın da ölümle sonlanmasının bir sonucudur. Ölümü kabul etmeye karşı olan bu isteksizlik, yaşlılara yönelik düşmanlık ve ayrımcı davranışların kendini göstermesine neden olur.

Ayrıca bakınız

gerontophobia


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski