aralık

 

aralık

aralık ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Ara:

      İki masa arasında bir metre aralık var.

2. isim Uygun, elverişli durum, fırsat.

3. isim Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor.

4. isim Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel.

5. isim Tuvalet.

6. isim Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas.

7. sıfat Yarı açık, tam kapanmamış:

      "İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu." - Çetin Altan

8. isim, ekonomi Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre.

9. isim, fizik Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık.

10. isim, müzik İki nota arasındaki perde uzaklığı.

11. isim, müzik Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk:

      Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır.

12. isim, spor Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık.

{tocify} $title={İçindekiler}

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: fasıla

Düzyazıda bölümlerin, koşukta dizelerin son sözcükleri, bk. denkleşme.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: interval, Fransızca: intervalle, Almanca: Intervall, Latin: intervallum

Gerçek eksen üzerindeki dışbükey küme. a. bk. açık aralık, kapalı aralık, yanaçık aralık.

Cimnastik Terimleri Sözlüğü - 1969

İngilizce: distance, Fransızca: distance, Almanca: Abstand

Toplu cimnastiklerde, biri birinin ardı sıra durarak dizilenleri ayıran derinliğine açıklık.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: fasıla, İngilizce: interval

Bir ölçme aracının simgelediği ölçüm sürekliliği üzerindeki ardıl birimler arasındaki uzaklık.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: gap, interval, Fransızca: espace, intervalle, Almanca: Spalte

1. İki üşek arasında bir kıvılcım ya da yay atlamasının oluşabileceği uzaklık. 2. Bir mıknatıssal çevrimin iki parçasını ayıran hava aralığı. 3. Belirli iki değer arasındaki bölge.

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

İngilizce: range; interval, Fransızca: rangée, Almanca: Reihe

Bir işlemin belli bir amaca göre yapılabileceği, işlem değişkenlerinin iki sınır arası.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: range

İstatistikte, bir dağılımdaki en büyük ve en düşük değerler arasında kalan bölüm.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe ara sözcüğünden +lIk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ara maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

aralık "ara (ad)" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) : Beni-Fezare ile Beni-Abs aralıkın ıslah etdi. ]

aralık ayı "iki bayram arasına gelen zi'lkade ayına verilen ad" [ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1899) : Yarın olmazsa Salı günü bayram. Yine girdik aralık ayına. ]

Aralık "10 Ocak 1945 tarihli yasayla birinci kânun ayına verilen ad" [ Resmi Gazete (1945) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski